Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

19 mei 2021

ANBI vrijwilligersverklaring beschikbaar

Verricht je als vrijwilliger werkzaamheden bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)? Als je afziet van je beloning kun je dit bedrag als gift aftrekken van je inkomen. Wel is het dan vereist dat de ANBI een vrijwilligersverklaring invult. De verklaring is beschikbaar op de site van de Belastingdienst.

Giftenaftrek

Giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Daarvoor is onder meer vereist dat de ANBI voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals het niet aanwezig zijn van een winstoogmerk.

Vrijwilligersverklaring

In de vrijwilligersverklaring geeft de ANBI aan dat een belastingplichtige vrijwilligerswerk voor de ANBI heeft verricht en daarvoor recht heeft op een vergoeding. Ook moet de ANBI verklaren bereid te zijn de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en in staat te zijn alle vergoedingen aan alle vrijwilligers uit te betalen. Tenslotte moet worden aangegeven dat de vrijwilliger wil afzien van de vergoeding.

Hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding mag niet uitstijgen boven het wettelijk maximum. Dit bedraagt in 2021 € 5,00 per uur of € 2,75 als de vrijwilliger jonger is dan 22 jaar. Daarnaast geldt een maximumvergoeding van € 180 per maand en € 1.800 per jaar. De hoogte van de vergoeding over het gehele jaar moet ook in de vrijwilligersverklaring worden opgenomen.

Let op!

De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen en aan de ANBI schenkt.

Heb je vragen over de vrijwilligersvergoeding? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Verenigingen en stichtingen: kiezen voor belastingplicht bij verliezen?

Verenigingen en stichtingen: kiezen voor belastingplicht bij verliezen?

22-01-2021

Bij lage winsten zijn verenigingen en stichtingen vrijgesteld van vennootschapsbelasting (Vpb). Dat klinkt goed, maar verliezen kun je dan ook niet verrekenen. Daarom kan het voordeliger zijn om bij verliezen te kiezen voor belastingplicht. 
Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst wijzigt per 1 juli

Termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst wijzigt per 1 juli

17-06-2021

Heb je oproepkrachten in dienst? Dan ben je als werkgever verplicht in de dertiende maand dat de oproepkracht voor je werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Hoe zit het nu met de aanvaarding van dit aanbod door de werknemer? Vanaf 1 juli wijzigt de termijn voor het aanvaarden.