Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 oktober 2020

Aof-premie extra verlaagd voor kleine werkgever

In 2022 en 2023 is een eenmalige extra verlaging van de Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds) aangekondigd voor kleine werkgevers. De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen.

Gedifferentieerde Aof-premie

De verlaging komt bovenop de geplande verlaging als gevolg van de in 2018 aangekondigde invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Dat is een tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Het wetsvoorstel daarvoor is begin september ingediend. Met het wetsvoorstel wordt de Aof-premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. De wet moet op 1 januari 2022 ingaan.

Kleine werkgever?

Een kleine werkgever heeft een loonsom tot 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. Bij (middel)grote werkgevers ligt de totale loonsom hoger.

Budget oorspronkelijk voor 2021

In 2021 is er € 450 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting voor kleine bedrijven. De invoering van de gedifferentieerde Aof-premie bleek per 1 januari 2021 echter niet te realiseren. In overleg met MKB-Nederland heeft minister Koolmees van SZW besloten om dit budget voor 2021 door te schuiven naar 2022 en 2023.

Heb jij vragen over de Aof-premie? Neem gerust contact met ons op. 

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen

Erik Folbert

Salarisadviseur

NL leert door: gratis scholing en ontwikkeltrajecten

29-10-2020

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk, zo schreef het kabinet eerder. Daarom is er het aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard. Via het programma ‘NL leert door’ financiert het kabinet ontwikkeladviezen en (online) scholing. Naar verwachting zal het in november dit jaar mogelijk zijn om gratis (online) scholing te volgen.

Assistent-accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie

Schenken en erven

Denk je aan een schenking aan je kind of een goed doel? Het financiële steuntje voor nu is misschien een goed moment om ook na te denken over jouw erfenis.