Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 september 2022

Betalingsregeling voor toeslagen

Als je teveel toeslag hebt ontvangen over de afgelopen jaren dan dien je dit teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Je kunt hierbij denken aan toeslagen als huur- of zorgtoeslag. Door corona was de invordering van terug te betalen bedragen tijdelijk stopgezet. De invordering is door de Belastingdienst inmiddels gefaseerd weer opgestart met verruimde betalingsregelingen.

Terugbetalen toeslagen

Wie toeslagen aanvraagt, ontvangt altijd eerst een voorschot op basis van het te verwachten bedrag. Na afloop van het jaar wordt exact berekend op hoeveel toeslag men recht heeft. Een te veel ontvangen bedrag moet dan worden terugbetaald, een te weinig ontvangen bedrag wordt alsnog uitgekeerd.

Pauze vanwege corona

Sinds maart 2020 is de invordering van te veel ontvangen toeslagen stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. De invordering is inmiddels weer opgestart, waarbij dit in eerste instantie personen betrof die vanaf 2020 tot en met februari 2022 te veel toeslagen ontvingen. Thans wordt gestart met degenen die van 2017 tot en met februari 2022 te veel ontvingen. Daarbij worden ruimere betalingsregelingen aangeboden.

Vooraankondigingsbrief

Degenen die een teveel aan toeslagen moeten terugbetalen, ontvangen eerst een zogenaamde vooraankondigingsbrief met een overzicht van de terug te betalen toeslagen. Betreft het hoge bedragen, dan worden zij eerst gebeld. Na de brief ontvangt men na vier weken een voorstel met een betalingsregeling van 24 maanden.

Persoonlijke betalingsregeling

Biedt genoemde betalingsregeling onvoldoende soelaas, dan kan een persoonlijke betalingsregeling worden afgesproken met een langere looptijd. Ook wordt onder meer samen met gemeenten – waar nodig – hulp en informatie geboden. Bij de betalingsregelingen wordt geen rente berekend.

Toeslagenaffaire

Voor gedupeerde ouders van de Toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) blijft de invordering gepauzeerd. Dit blijft zo, zolang hun zaak in behandeling is.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Btw-vraagstukken

Btw-vraagstukken

Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
Gerard de Graaf

Gerard de Graaf

Accountant Administratieconsulent

Salarisadviseur

Salarisadviseur

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Relevante opleiding (bijv. PDL)
Gwenda Nielen

Gwenda Nielen

Salarisadviseur