Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 september 2021

Bv met terugwerkende kracht

Het is van belang om zo nu en dan te beoordelen of de rechtsvorm (eenmanszaak, vof of maatschap) nog bij jouw bedrijf past. Maak die beoordeling nu. Als je vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Bv raadzaam?

Er kunnen verschillende motieven zijn om te kiezen voor overstap naar een bv. Het verschil in belastingheffing in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan een motief zijn. Maar ook als dat verschil geen reden is voor een overstap, kan de overstap naar een bv verstandig zijn in verband met bijvoorbeeld aansprakelijkheid en toekomstige bedrijfsoverdracht.

Fiscale motieven

Hoewel de tarieven in de vennootschapsbelasting een stuk lager zijn dan in de inkomstenbelasting, zal over het algemeen pas bij hogere winsten een bv fiscaal voordeliger worden. Dit komt enerzijds door de belasting die je nog betaalt als je de winst uit de bv uitkeert naar privé en anderzijds door de verschillende ondernemersaftrekken die je in de inkomstenbelasting kunt krijgen (denk aan zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling).

Let op!

Wanneer een bv fiscaal aantrekkelijker is dan een eenmanszaak, vof of maatschap is niet eenduidig en zal voor iedereen verschillend zijn. Een grove vuistregel is dat bij een structurele winst vanaf ongeveer € 150.000 de overstap naar een bv fiscaal te overwegen is.

Andere motieven

Naast fiscale motieven spelen ook andere afwegingen een rol bij de keuze om over te stappen naar een bv. Denk aan aansprakelijkheid die vanuit een bv beperkter is dan vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap. Maar ook bijvoorbeeld een (toekomstige) bedrijfsoverdracht kan reden zijn om een overstap te maken naar een bv.

Tip!

De motivatie om over te stappen naar een bv, zal altijd een combinatie van verschillende afwegingen zijn.

Vanaf begin 2021

Overweeg je een overstap naar de bv, dan kun je nu nog regelen dat dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 mogelijk is. Daarvoor moet je in ieder geval vóór 1 oktober 2021 jouw intentie om over te stappen naar een bv registeren bij de Belastingdienst.

Tip!

Twijfel je nog, registreer dan in ieder geval toch jouw intentie bij de Belastingdienst. Op die manier kun je, onder voorwaarden, fiscaal nog terug naar 1 januari 2021 als je besluit om over te stappen naar de bv.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Herstructurering

Herstructurering

Bij herstructurering of oprichten van een vennootschap beland je direct in het fiscale landschap. Hoe zit het dan met zaken als belastingheffing?
Rechtsvorm bv wijzigen? Deadline 1 oktober

Rechtsvorm bv wijzigen? Deadline 1 oktober

14-09-2021

Opereer je vanuit een bv? Dan kun je redenen hebben om deze om te zetten naar een andere rechtsvorm. Bijvoorbeeld een eenmanszaak, vof of maatschap. Als je vóór 1 oktober 2021 jouw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Groeien

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen. 
Niro Sribalan

Niro Sribalan

Assistent-accountant