Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 februari 2021

Corona: aanvraagloket TVL geopend

Het aanvraagloket voor de TVL is geopend vanaf 15 februari 12.00 uur tot 30 april 17.00 uur. Werkgevers met een omzetverlies van minstens 30% kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van hun vaste lasten (TVL), zoals huurkosten. Heb je een bedrijf met meer dan 250 werknemers? Dan start de aanvraag later. De TVL is flink verruimd ten opzichte van de TVL voor het vorige kwartaal. Dien je aanvraag in via rvo.nl/tvl

Vaste tegemoetkoming

Ondernemers die een omzetverlies van 30% of meer lijden, krijgen een tegemoetkoming van 85% van de vaste lasten. Een toenemend omzetverlies levert dus niet meer tegemoetkoming op, zoals in het vorige kwartaal nog het geval was.

Let op!

Het percentage vaste lasten van een onderneming blijft afhankelijk van de sector en wordt bepaald op basis van cijfers van het CBS. Jouw werkelijke vaste lasten zijn hiervoor dus niet bepalend.

Minimale omvang vaste lasten

Ondernemers met minstens € 1.500 aan vaste lasten kunnen TVL voor het eerste kwartaal van 2021 aanvragen. Tot nu toe gold een grens van € 3.000 aan vaste lasten, maar deze is voor het eerste kwartaal van 2021 dus verlaagd.

Onafhankelijk van bedrijfstak en grootte

De TVL is ook niet langer meer afhankelijk van de bedrijfstak. Dit betekent dat vrijwel iedere ondernemer die minstens 30% omzetverlies realiseert, in beginsel recht heeft op de TVL. Ook is de regeling niet langer beperkt tot het mkb. Dit betekent dat ook bedrijven die meer dan 250 werknemers in dienst hebben, TVL kunnen aanvragen.

Minima en maxima stijgen ook

Ook het minimum en maximum van de TVL stijgen. Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500 en het maximum naar € 330.000 voor mkb-bedrijven en naar € 400.000 voor niet-mkb-bedrijven.

Aanvragen

Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl/tvl).

Let op! Als je recht hebt op de TVL, telt deze mee als omzet en valt de NOW dus lager uit.

Let op!

Niet-mkb-bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 nu nog niet aanvragen. Op de site rvo.nl kun je aangeven een email te willen ontvangen zodra dit mogelijk is.

Voorraadsubsidie

De detailhandel in de non-food krijgt boven op de TVL een subsidie vanwege de waardevermindering van voorraden. De subsidie bedraagt een opslag van 21% op het percentage in de TVL van 85% en kent een maximum van € 200.000.

Ook de land- en tuinbouwsector kent een opslag van 21%. Het maximum hiervan is nog niet bekend. Voor de reissector geldt een opslag van 3,4% met een maximum van € 130.000.

TVL Evenementenbranche voor vierde kwartaal 2020

Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen, kunnen vanaf 18 februari 12.00 uur tot 18 maart 17.00 uur een aanvraag doen voor de evenementenmodule voor het vierde kwartaal van 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL-subsidie over de periode juni t/m september 2020, met een minimum van € 750 en maximum van € 16.667. De opening van de evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 wordt in maart verwacht.

Let op!

De tegemoetkoming is er voor ondernemers uit de evenementenbranche die eerder de TVL voor de periode juni t/m september 2020 kregen, maar niet voor TVL voor het vierde kwartaal van 2020 en/of het eerste kwartaal van 2021 in aanmerking komen vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2020.

Tot slot

Heb je vragen over de TVL? Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor steun vanuit de overheid? Of heb je hulp nodig bij het aanvragen van de TVL? Onze collega's helpen je graag. Samen staan we sterk. Kijk ook in ons coronadossier voor alle coronasteunmaatregelen. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Wlz nacalculatie

Wlz nacalculatie

Ben jij financieel verantwoordelijke bij een organisatie die langdurige zorg verleent? Dan ben je volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht om financiële verantwoording af te leggen over de geleverde zorgprestaties. 
Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
WKR: is de concernregeling voor jou voordelig?

WKR: is de concernregeling voor jou voordelig?

02-02-2021

Heb je meerdere bv's? Dan kun je dit jaar weer gebruikmaken van de concernregeling in de werkkostenregeling. Maar hoe voordelig is dit?
Arbodienstverlening

Arbodienstverlening

Hoe ga jij om met verzuim? Bij Omnyacc ben je aan het juiste adres voor een gezonde organisatie. Alle specialisten onder één dak.