24 maart 2023

Coronasluiting? Toch OZB-gebruikersheffing

Als je een zakelijk onroerend goed gebruikt, kun je een aanslag gebruikersheffing voor de OZB tegemoet zien. Een ondernemer die zijn restaurant vanwege corona niet mocht openen, kreeg toch een aanslag gebruikersheffing. Rechtbank Oost-Brabant vindt dit terecht.

Gebruikersheffing OZB

Aan de eigenaren van een pand wordt een eigenarenheffing OZB opgelegd. Daarnaast kan de gebruiker van een bedrijfspand een gebruikersheffing OZB opgelegd krijgen. Wie een bedrijfspand bezit en het zelf gebruikt, krijgt dus zowel de aanslag voor de eigenaar als voor de gebruiker. Voor woningen geldt alleen de eigenarenheffing.

Gesloten vanwege corona

Een exploitant van een restaurant kreeg een aanslag gebruikersheffing OZB opgelegd voor het door hem gehuurde restaurant. Hij vond dit onterecht, want op de peildatum voor de gebruikersheffing, 1 januari 2021, mocht hij het restaurant vanwege corona niet openen. De inspecteur wees zijn bezwaar af, waarna de zaak voor de rechtbank kwam.

Geen afhaalmaaltijden

De rechtbank vond dat de aanslag terecht was opgelegd. De exploitant had er volgens de rechter ook voor kunnen kiezen om maaltijden af te laten halen of deze te laten bezorgen. Dit was namelijk wel toegestaan. Voor het opleggen van een aanslag gebruikersheffing OZB is immers niet vereist dat het gebruik onbeperkt moet zijn. De gemeente werd dan ook in het gelijk gesteld.

Andere beslissing bioscoop

De rechtbank Limburg heeft vorig jaar beslist dat de gebruikersheffing voor een bioscoop vanwege dezelfde redenen wél moest komen te vervallen. Daarbij overwoog de rechtbank dat de bioscoop tijdens de coronacrisis nergens anders voor kon worden gebruikt. Nu dat in bovenstaande zaak voor het restaurant niet gold, bleef die aanslag in stand.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Coronasluiting? Geen OZB-gebruikersheffing
De rechtbank in Limburg heeft onlangs beslist dat een bioscoop die tijdens de coronacrisis verplicht gesloten was geen OZB-gebruikersheffing hoeft te betalen. De bioscoop kon op de peildatum namelijk niet gebruikt worden door de exploitant.
Lees verder
arrow right
OZB: hoe zit voor het jou als huurder van een kantoorpand?
Zit je met jouw kantoor in een gehuurd pand? Dan draait de eigenaar van een zakelijk pand voor de eigenarenheffing OZB op. Jij als gebruiker van een kantoor moet de gebruikersheffing voor de OZB betalen. Maar dan moet je wel over een zelfstandig kantoor beschikken in dit pand. Wanneer is daarvan sprake?
Lees verder
arrow right
Eerste Kamer wil lagere overdrachtsbelasting voor beleggers
In een aangenomen motie heeft de Eerste Kamer opgeroepen tot een verlaging van het tarief in de overdrachtsbelasting voor beleggers. Met deze verlaging streeft de Eerste Kamer ernaar dat beleggers meer gaan investeren in woningen.
Lees verder
arrow right
De CSRD, wat kan ik ermee?
De Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD) verplicht grote ondernemingen om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties, zowel van hun eigen activiteiten als die van hun partners in de waardeketen. Dit betekent dat zelfs als jouw bedrijf niet direct onder de CSRD-regels valt, je er via jouw ketenpartners, leveranciers, opdrachtgevers of de bank toch mee te maken krijgt. Dit vormt een grote uitdaging voor alle betrokken partijen. Het belangrijkste advies is daarom: begin op tijd met de eerste stappen. Als je nog niet bent begonnen, is het dringende advies om nu te starten met de voorbereidingen.
Lees verder
arrow right