13 januari 2020

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

Heb je als ondernemer een investering op de planning staan? Je hebt in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er gelden een aantal voorwaarden, zoals het minimuminvesteringsbedrag. Het bedrag is in 2020 vastgelegd op € 2.401.

Minimum- en maximuminvesteringsbedrag

Genoemd bedrag is € 100 hoger dan in 2019. Kleinere investeringen komen dus minder snel voor de extra aftrek in aanmerking. Het maximuminvesteringsbedrag is voor 2020 bepaald op € 323.544. Boven dit bedrag krijg je dus geen KIA meer.

Ondergrens van € 450

De KIA krijg je  bovendien alleen voor investeringsgoederen waarop je moet afschrijven. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel minstens € 450 moet kosten. Investeer je in 2020 in totaal dus minstens voor € 2.401 aan bedrijfsmiddelen die ieder minstens € 450 kosten, dan heb je recht op de KIA.

Uitzonderingen

Overigens krijg je  niet op alle investeringsgoederen de KIA. Zo zijn bijvoorbeeld personenauto's in beginsel uitgesloten.

Minimuminvesteringsbedrag MIA en EIA ongewijzigd

Het minimale investeringsbedrag voor de milieu- en voor de energie-investeringsaftrek (MIA/EIA) blijft in 2020 wel ongewijzigd en bedraagt ook dan € 2.500.

Wil je meer weten over de KIA? Neem dan gerust contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

iMUIS by King
Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Lees verder
arrow right
Gerard de Graaf

Gerard de Graaf

Accountant Administratieconsulent

Agro: regels graslandvernietiging
De graslandvernietigingsregels gelden voor alle bedrijven. Hieronder gaan we in op bestaande regels die gelden in de periode van 1 juni t/m 15 september.
Lees verder
arrow right