Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 januari 2020

Drie maanden uitstel bewijs vaste contracten

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is per 1 januari 2020 de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen u werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

Harde voorwaarden voor lagere premie

Om de lagere premie van 2,94% te kunnen hanteren, moet u aan strenge voorwaarden voldoen.

  • Uw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Deze arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
  • Het aantal uren dat de werknemer moet werken is duidelijk vastgelegd.

Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, geldt de lage WW-premie, anders geldt de hoge premie van 7,94%.

Bewijs

Om de lage WW-premie toe te mogen passen, moest u voor 1 januari 2020 een schriftelijk bewijs van het vaste arbeidscontract in uw administratie hebben. Dat schriftelijk bewijs, in de vorm van een getekend contract of van een addendum bij de overeenkomst, moet door u en uw werknemer ondertekend zijn en bij uw administratie zitten.

Extra tijd door drie maanden uitstel!

De minister geeft nu drie maanden langer de tijd om ervoor te zorgen dat uw administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Uit het addendum moet blijken dat de werknemer op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was. Tot 1 april 2020 mag u dus zonder addendum toch de lage WW-premie toepassen voor werknemers met een vast contract.

Let op!
Voldoet u niet voor 1 april aan die eis, dan moet u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van 7,94% betalen in plaats van 2,94%.

Uitstel niet voor alle werknemers

Het uitstel geldt alleen voor werknemers die al voor 1 januari 2020 in dienst waren. Het betekent concreet dat u in uw aangifte loonheffingen in de indicatierubriek 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' een 'J' mag zetten, ook al is het vaste contract nog niet schriftelijk vastgelegd of het addendum bij het tijdelijke contract nog niet getekend. Nieuwe vaste contracten met een vaste omvang moeten wel meteen door beide partijen ondertekend in de administratie.

Tip!
Zorg dat er uiterlijk op 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is.

Heeft u vragen over de voorwaarden waaraan u moet voldoen om de lagere WW-premie te kunnen hanteren? Wij adviseren u graag.

Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Factoring

Factoring

Beschik sneller over jouw geld. Onze financieringsspecialisten koppelen je aan de juiste factoringpartij. 
Stabiliseren/reorganiseren

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.
Zero-emissiezone voor taxi's?

Zero-emissiezone voor taxi's?

11-05-2022

Voor vrachtauto's en bestelauto's is bekend dat gemeenten er vanaf 2025 voor kunnen kiezen om deze enkel toe te laten tot de binnensteden als deze geen schadelijke stoffen uitstoten. Gemeenten kunnen ervoor kiezen deze beperking uit te breiden met schone taxi’s.
Regelgeving webshops aangescherpt

Regelgeving webshops aangescherpt

02-05-2022

De regelgeving voor webshops en online platformen worden vanaf 28 mei 2022 aangescherpt. Dit om consumenten in de hele Europese Unie beter te kunnen beschermen.