22 januari 2020

Drie maanden uitstel bewijs vaste contracten

Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans is per 1 januari 2020 de WW-premie niet meer afhankelijk van de sector waarbinnen je werkzaam bent, maar van het soort arbeidscontract. Wat is er nieuw?

Harde voorwaarden voor lagere premie

Om de lagere premie van 2,94% te kunnen hanteren, moet je aan strenge voorwaarden voldoen.

  • Jouw werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Deze arbeidsovereenkomst is schriftelijk vastgelegd.
  • Het aantal uren dat de werknemer moet werken is duidelijk vastgelegd.

Alleen als aan alle drie de voorwaarden is voldaan, geldt de lage WW-premie, anders geldt de hoge premie van 7,94%.

Bewijs

Om de lage WW-premie toe te mogen passen, moest je voor 1 januari 2020 een schriftelijk bewijs van het vaste arbeidscontract in jouw administratie hebben. Dat schriftelijk bewijs, in de vorm van een getekend contract of van een addendum bij de overeenkomst, moet door jou en jouw werknemer ondertekend zijn en bij jouw administratie zitten.

Extra tijd door drie maanden uitstel!

De minister geeft nu drie maanden langer de tijd om ervoor te zorgen dat jouw administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Uit het addendum moet blijken dat de werknemer op 31 december 2019 al voor onbepaalde tijd in dienst was. Tot 1 april 2020 mag je dus zonder addendum toch de lage WW-premie toepassen voor werknemers met een vast contract.

Let op!
Voldoe je niet voor 1 april aan die eis, dan moet je met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie van 7,94% betalen in plaats van 2,94%.

Uitstel niet voor alle werknemers

Het uitstel geldt alleen voor werknemers die al voor 1 januari 2020 in dienst waren. Het betekent concreet dat je in jouw aangifte loonheffingen in de indicatierubriek 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' een 'J' mag zetten, ook al is het vaste contract nog niet schriftelijk vastgelegd of het addendum bij het tijdelijke contract nog niet getekend. Nieuwe vaste contracten met een vaste omvang moeten wel meteen door beide partijen ondertekend in de administratie.

Tip!
Zorg dat er uiterlijk op 1 april 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een schriftelijk addendum in de loonadministratie aanwezig is.

Heb je vragen over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de lagere WW-premie te kunnen hanteren? Wij adviseren je graag.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Jurist arbeids- en ondernemingsrecht
Heb je ervaring op arbeids- en ondernemingsrechtelijk gebied en zet je deze kennis graag in voor klanten?
Lees verder
arrow right
Fiscus verlengt coulante aanpak belastingschulden tot 1 april 2024
Ben je een ondernemer die momenteel worstelt met belastingschulden die niet meer te dragen zijn? Dan is er goed nieuws, want de belastingdienst heeft besloten om tot 1 april 2024 een meer toegeeflijke benadering te hanteren voor schuldsaneringen. Het enige vereiste is dat er een saneringsakkoord is gesloten met al je schuldeisers. De fiscus zou zich oorspronkelijk tot 1 oktober 2023 soepeler opstellen, maar heeft deze termijn dus met een half jaar verlengd.
Lees verder
arrow right
Assistent accountant
Jouw hart gaat sneller kloppen van samenstelwerkzaamheden en klantcontact, maar daar stop je niet: je kijkt verder dan het werk op je bureau. Je denkt bewust na over waarom we werken zoals we doen, ondersteunt je collega’s en je draagt actief bij aan het verbeteren van interne processen.
Lees verder
arrow right
John van der Graaf

John van der Graaf

Accountant Administratieconsulent

Zelfstandig assistent accountant controlepraktijk
Vanuit Omnyacc in Control richten we ons met het team op de assurance werkzaamheden. Door een groeiend klantenbestand richten we ons op versterking binnen het team. Ben jij zelfstandig en klantgericht en heb je de ambitie om door te groeien? Ben je daarnaast op zoek naar een combinatie van controlewerkzaamheden, adviesopdrachten en managementondersteuning? Dan zoeken wij jou!
Lees verder
arrow right