Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

29 augustus 2022

Gebruikelijk loon verlagen, mag dat?

Jaarlijks ben je als dga verplicht om gebruikelijk loon op te nemen uit jouw bv. Hoe zit het met de huidige crisistijd? Mag je jouw gebruikelijk loon dan verlagen? En wat zijn hiervoor de voorwaarden?

Gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000 (2022). Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 48.000, dan kan het gebruikelijk loon worden vastgesteld op dit bedrag. In alle andere gevallen wordt voor 2022 uitgegaan van een gebruikelijk loon van € 48.000.

Ben je een starter?

Je mag het gebruikelijk loon in een aantal specifieke gevallen lager vaststellen dan € 48.000. Dit geldt om te beginnen voor starters. Zogenaamde start-ups mogen dit als ze een S&O-verklaring hebben en recht hebben op het S&O-percentage voor starters. Overige starters mogen het gebruikelijk loon lager vaststellen als de bv het normale gebruikelijk loon niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat er veel geïnvesteerd is.

Verlieslijdende bv

Ook ondernemingen die verlies lijden mogen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen. Zo moet door het verlies de continuïteit van de bv in gevaar komen en moet je dit zelf aannemelijk kunnen maken. Dit is dus niet het geval bij bijvoorbeeld een incidenteel verlies. Het is dus aan jou aan te tonen dat een lager gebruikelijk loon van € 48.000 noodzakelijk is om jouw bedrijf 'in leven te houden'.

Bescheiden verlies is onvoldoende

In en zaak die onlangs speelde voor de rechtbank Noord-Holland, werd duidelijk dat een bv die slechts een bescheiden verlies draait zich niet op bovenstaande uitzondering kan beroepen. Gelet op de hoogte van de omzet, de hoogte van de personeelskosten en het aantal personeelsleden, achtte de rechtbank het niet aannemelijk dat de continuïteit van de onderneming in gevaar zou zijn gekomen bij betaling van een normaal gebruikelijk loon. Omdat de dga dit ook niet aannemelijk kon maken, bleef het door de inspecteur vastgestelde gebruikelijk loon in stand.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Lisenka Dekker

Lisenka Dekker

Assistent-accountant

Coronasluiting? Toch OZB-gebruikersheffing

Coronasluiting? Toch OZB-gebruikersheffing

24-03-2023

Als je een zakelijk onroerend goed gebruikt, kun je een aanslag gebruikersheffing voor de OZB tegemoet zien. Een ondernemer die zijn restaurant vanwege corona niet mocht openen, kreeg toch een aanslag gebruikersheffing. Rechtbank Oost-Brabant vindt dit terecht.
Janneke de Rijk

Janneke de Rijk

Consense Arbo Noord

Belastingadviseur

Belastingadviseur

  • Leeuwarden
  • 24-40 uur per week
  • WO Fiscaal Recht/Fiscale Economie