Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

01 mei 2020

Geldt de NOW ook voor de dga?

In de hoofdregel geldt dat de dga geen aanspraak kan maken op de NOW-regeling. Maar hoe zit dit precies?

NOW op hoofdlijnen

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid, de NOW, tot maximaal 90% van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen over drie maanden door de coronacrisis.

NOW en dga

Hoofdregel is dat de dga geen beroep kan doen op de NOW. Voorwaarde om voor toepassing van de NOW in aanmerking te komen is immers dat er over het loon premies voor de werknemersverzekeringen moeten worden afgedragen, het zogeheten SV-loon. Er moet dus sprake zijn van werknemers die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. De meeste dga's zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, hebben om die reden geen SV-loon, en komen daarom niet in aanmerking voor de NOW.

Wanneer niet verzekerd voor SV-loon?

Een dga is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen als hij aandelen houdt waarmee hij - eventueel samen met de aandelen van zijn echtgenoot of van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad - op grond van de statuten een beslissende stem kan uitoefenen over zijn eigen ontslag. Er is dan namelijk geen sprake van een gezag waar hij aan onderworpen is, het wezenskenmerk van een dienstbetrekking.

Wat als de dga vrijwillig verzekerd is?

De dga heeft de mogelijkheid zich vrijwillig te verzekeren bij het UWV voor arbeidsongeschiktheid. Feit is echter dat er in die situatie evenmin sprake is van SV-loon en er geen premies werknemersverzekeringen worden afgedragen via de loonheffing. Premies voor vrijwillige verzekeringen worden namelijk rechtstreeks afgedragen aan het UWV.

Neem voor vragen gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Starten

Starten

Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af waar je niet altijd kennis van hebt. Graag zetten wij samen met jou de eerste stap tot succes!
Update lonenspecial 2022: overige corona-actualiteiten voor werkgever

Update lonenspecial 2022: overige corona-actualiteiten voor werkgever

23-06-2022

In dit artikel gaan we in op de overige corona-actualiteiten voor de werkgever: uitstel van betaling, ruimte betalingsregeling, invorderingsrente en G-rekening.
Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden beperk je de financiële risico’s voor jouw onderneming.