Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

7 juli 2022

Hoge Raad gevraagd om uitspraak over eHerkenning

Bedrijven moeten voor de aangifte loon- en/of vennootsbelasting verplicht gebruik maken van eHerkenning. De rechtbank in Arnhem oordeelde onlangs echter dat er geen wettelijke basis is voor deze verplichting bij loonaangifte. Om duidelijkheid te scheppen heeft de adviseur van de Hoge Raad, de advocaat-generaal, aan de Hoge Raad gevraagd een uitspraak te doen over deze plicht. 


EHerkenning

EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij.

Let op!

EHerkenning is verplicht voor bedrijven voor de aangifte loon- en/of vennootschapsbelasting en voor de bv die btw-aangifte moet doen.

Uitspraak rechtbank Arnhem

De rechtbank in Arnhem oordeelde onlangs echter dat er geen wettelijke basis is voor de verplichting om eHerkenning te gebruiken voor de loonaangifte. Een belastingplichtige die geweigerd had hiervoor eHerkenning te gebruiken, werd dan ook in het gelijk gesteld. Omdat deze belastingplichtige geen loonheffing verschuldigd bleek te zijn, kon de Belastingdienst niet tegen de uitspraak in beroep gaan.

Mening Hoge Raad

Volgens de advocaat-generaal is het van belang om te weten of de Hoge Raad de mening van de rechtbank deelt. Daarom heeft hij de zaak ‘in het belang der wet’ zelf aan de Hoge Raad voorgelegd. Dit is uitsluitend bedoeld om duidelijkheid te verkrijgen over de al dan niet wettelijke status van het verplichte gebruik van eHerkenning. De uitspraak van de Hoge Raad heeft dan ook geen gevolgen voor de betrokken partij.

Let op!

Zolang er geen uitspraak is van de Hoge Raad, adviseren wij om eHerkenning te blijven gebruiken voor jouw aangiftes. Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Door eHerkenning uitstel loonaangifte

Door eHerkenning uitstel loonaangifte

06-02-2020

Als rechtspersoon ben je vanaf dit jaar verplicht om de loonaangifte te doen met behulp van eHerkenning. Echter heeft dit tot veel problemen en ophef geleid. De Belastingdienst heeft daarom besloten dat je, onder voorwaarden, uitstel voor de loonaangifte kunt krijgen tot 1 juli 2020.
Belastingaangifte

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.
Karlijn Koppers

Karlijn Koppers

Assistent-accountant

Financiële planning

Financiële planning

Met financiële planning breng je inzicht en overzicht in je financiële huishouden, zodat jij de dingen kan doen die je wilt! Een helicopterview op het hele plaatje.
Basecone

Basecone

Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.