Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

11 januari 2021

Waar moet je op letten bij de laatste btw-aangifte van 2020?

Het is alweer bijna tijd om de laatste btw-aangifte van 2020 in te dienen. Zorg ervoor dat je goed oplet, want de aangifte bevat een aantal specifieke punten. Dit kan een gunstig fiscaal voordeel opleveren.

Personeelsuitgaven

De btw op personeelsuitgaven, zoals een kerstpakket, is alleen aftrekbaar als je in 2020 aan personeelsvoorzieningen voor een werknemer niet meer dan € 227 ex btw heeft uitgegeven. Zijn de uitgaven voor een werknemer hoger geweest, dan is de btw over alle personeelsvoorzieningen van deze werknemer niet aftrekbaar. Als je dit nog niet op een rij hebt over het afgelopen jaar, zul je dus nog even in jouw administratie moeten duiken.

Relatiegeschenken

Voor de btw op relatiegeschenken geldt iets vergelijkbaars. Deze btw is voor jou aftrekbaar als jouw relatie, wanneer hij het geschenk zelf gekocht zou hebben, de btw voor 30% of meer had kunnen aftrekken. Is dit niet het geval, dan is de btw toch aftrekbaar als de relatiegeschenken aan een bepaalde relatie in 2020 niet meer dan € 227 ex btw gekost hebben. Je zult dus ook jouw relatiegeschenken moeten bijhouden.

Let op!

Geef je als ondernemer onverkoopbare voedingsmiddelen weg aan bijvoorbeeld de voedselbank, dan is de btw hierop wel aftrekbaar, ook als het bedrag meer dan € 227 is.

Medische hulpmiddelen vanwege corona?

Heb je vanwege de coronacrisis medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, -inrichtingen en huisartsen gratis weggegeven, dan is de btw hierop gewoon aftrekbaar als je de btw normaal gesproken ook kunt aftrekken. Je moet wel op de factuur vermelden dat je gebruikmaakt van deze goedkeuring. De goedkeuring heeft betrekking op de periode van 16 maart 2020 t/m 31 december 2020.

Auto van de zaak

Bij een auto van de zaak kun je alle btw in aftrek brengen, maar moet je aan het eind van het jaar en dus in deze btw-aangifte een correctie voor privégebruik toepassen. Die is de eerste vijf jaar 2,7% van de cataloguswaarde, de jaren erna is dit 1,5%.

Privéauto

Gebruik je jouw privéauto ook zakelijk, dan kun je alle ritten bijhouden en alleen de btw op gebruik en onderhoud aftrekken die toerekenbaar is aan het zakelijk gebruik. Woon-werkverkeer wordt hierbij als privé aangemerkt. Zonder kilometeradministratie moet je uitgaan van een correctie van 1,5% van de cataloguswaarde.

Privégebruik

Voor (investerings)goederen die je ook privé gebruikt, zoals de pc, kun je in beginsel alle btw in aftrek brengen en dit op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. Is het privégebruik bijvoorbeeld de helft, dan mag je ook maar 50% van de btw verrekenen. Voor investeringsgoederen moet je dit vijf jaar lang volgen en corrigeren, voor onroerend goed zelfs tien jaar. Hierna heeft een wijziging van het privégebruik geen btw-gevolgen meer.

Vrijgesteld gebruik

Een soortgelijke regeling geldt als je niet alleen belaste prestaties verricht, maar ook vrijgestelde prestaties zoals het afsluiten van verzekeringen. Je mag dan een evenredig deel van de btw niet verrekenen. Je moet voor investeringsgoederen weer vijf jaar volgen welk deel van jouw omzet belast is en corrigeren indien dit afwijkt van jouw aanname bij aankoop van het investeringsgoed. Voor onroerend goed moet je dit weer tien jaar volgen/corrigeren.

Vragen?

Heb je vragen over de laatste btw-aangifte? Neem dan contact met ons op

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Werkkleding en btw: hoe zit het?

20-11-2020

Vaak stellen ondernemers in de detailhandel hun winkelpersoneel werkkleding ter beschikking. Maar hoe zit dit eigenlijk: kan dit onbelast en onder welke voorwaarden? En mag je deze kleding dan ook onbelast laten reinigen?

Wijziging bpm heeft geen gevolgen voor btw

18-11-2020

Het wetsvoorstel voor de wijziging bpm wordt verder opgehelderd. De autobranche was verontrust dat de wijziging tot een verhoging van btw op auto's zou leiden door de datum van de tenaamstelling bij import. Dit heeft echter geen gevolgen voor de heffing van btw op auto's. Het huidige voordeel in de bpm bij import van auto’s wordt door de wijziging wel teruggedraaid.

Werkruimte in eigen woning: welke btw mag je wel en niet aftrekken?

14-10-2020

Heb jij als btw-ondernemer een werkruimte in je privéwoning? Let dan goed op, want misschien zijn jouw kosten wel aftrekbaar. 

Btw-vraagstukken

Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 

Belastingaangifte

Wij verzorgen je complete belastingaangiften en adviseren je hoe je, indien mogelijk, meer fiscaal voordeel kunt behalen.