3 juni 2022

Laatste kans voor ondernemers voor definitieve subsidieberekening TVL

Tot 10 juni 2022 krijgen ondernemers alsnog de kans om hun werkelijke omzet door te geven over de subsidie perioden TVL1 2020, TVLQ4 2020 en TVLQ1 2021. Voor TVLQ2 2021 tot 20 juli. Op basis van de werkelijk omzet wordt het definitieve subsidiebedrag bepaald. Dit heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bekendgemaakt (RVO).

TVL

De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis hun omzet flink hebben zien dalen. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies en van de omvang van de vaste lasten. Voor deze omvang wordt uitgegaan van branchegemiddelden.

Welke periodes?

De TVL 1 heeft betrekking op de periode juni t/m september 2020. De andere periodes betreffen het laatste kwartaal van 2020 (Q4 2020) en het eerste en tweede kwartaal van 2021 (Q1 en Q2 2021).

Extra tijd

Oorspronkelijk moesten de definitieve omzetcijfers al veel eerder zijn doorgegeven. Voor de TVL 1 zelfs al op 1 juni van vorig jaar. Voor de andere periodes hadden de cijfers al in september en november van vorig jaar moeten worden ingeleverd en in maart van dit jaar.

Deadline

RVO maakte bekend dat de definitieve cijfers voor de TVL 1, Q4 2020 en Q1 2021 uiterlijk 10 juni 2022 kunnen worden ingeleverd. De definitieve cijfers voor Q2 2021 kunnen tot 20 juli 2022 worden aangeleverd. Daarna stelt RVO de definitieve subsidie vast op basis van jouw gegevens bij de Belastingdienst. Dit kan nadelig uitpakken.

Terugbetalen

Blijkt uit de definitieve cijfers dat je jouw omzetverlies te royaal heeft ingeschat, dan valt het restant van de subsidie dat je nog krijgt, lager uit. Ook kan het zijn dat jij de subsidie geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, hiervoor bestaan wel betalingsregelingen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

TVL in inkomstenbelasting
Heb je de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aangevraagd tijdens de coronacrisis wegens omzetverlies? De TVL is onbelast. Wel moet je de ontvangen TVL aangeven in de aangifte inkomstenbelasting.
Lees verder
arrow right
Aanvraagloket TVL Q4 2021 geopend
Ook voor het vierde kwartaal van 2021 kunnen ondernemers de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aanvragen. Dit kan vanaf vanmorgen 8.00 uur via de site van RVO.
Lees verder
arrow right
Eigen bijdrage niet meer relevant voor grens BUA
Geef je jouw relaties of personeel geschenken of andere zaken? Dan kun je de btw hierop niet altijd verrekenen. Dit kan alleen wanneer de verstrekkingen per persoon niet over de €227 per jaar gaan. Vanaf 1 januari 2024 kan een eventuele eigen bijdrage hierop niet meer in mindering worden gebracht.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Corona update | oktober 2020
Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.
Lees verder
arrow right
Werken vanuit jouw woning, privépand of zakelijk?
Wanneer je als ondernemer vanuit je eigen privéwoning werkt, bestaat de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden deze woning als onderdeel van het ondernemingsvermogen te beschouwen. Het is echter alleen toegestaan om van deze voorwaarden af te wijken als er duidelijk aangetoond kan worden dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie.
Lees verder
arrow right