20 januari 2023

Landelijke Landbouwnormen 2022 bekend

De Landelijke Landbouwnormen voor 2022 zijn bekendgemaakt door de Belastingdienst. De landbouwnormen zijn normbedragen die door agrarisch ondernemers of hun fiscale adviseurs bij de aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting moeten worden gebruikt. 

Uitzondering: Biologische land- en tuinbouw

Voor de biologische land- en tuinbouw zijn er geen aparte normen. De reden hiervoor is dat de bedrijven in deze sector te verschillend zijn om normen voor te ontwikkelen.

Onderverdeling

De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en agrarische bedrijfsgebouwen, landbouwmachines en productierechten. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld varkens, schapen en konijnen. Ook is er een apart hoofdstuk met normbedragen voor privéonttrekkingen.

Voorbeeldberekeningen

Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.

Afwijken mag, mits onderbouwd

De landbouwnormen zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van agrarische brancheorganisaties. Toch kun je van de normen afwijken als je van mening bent dat deze in jouw situatie geen goed beeld geven van de waarde van jouw bedrijfsmiddelen. Je dient dit dan wel aan te geven in jouw aangifte en te onderbouwen waarom je afwijkt.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: stijgt of daalt jouw pachtprijs?
Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn wel enkele uitschieters.
Lees verder
arrow right
Landbouwnormen 2022
Verpacht je landbouwgrond? De waarde van deze grond moet je aangeven in box 3. Jaarlijks publiceert de Belastingdienst de cijfers inzake de waardering hiervan. Ook zijn de landbouwnormen 2022 voor de btw-aangifte bekend.
Lees verder
arrow right
Exact
Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Lees verder
arrow right
Eigen bijdrage niet meer relevant voor grens BUA
Geef je jouw relaties of personeel geschenken of andere zaken? Dan kun je de btw hierop niet altijd verrekenen. Dit kan alleen wanneer de verstrekkingen per persoon niet over de €227 per jaar gaan. Vanaf 1 januari 2024 kan een eventuele eigen bijdrage hierop niet meer in mindering worden gebracht.
Lees verder
arrow right