Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

13 januari 2022

Onroerende zaak en btw-belaste levering

Heb je in 2020 onroerende zaken gekocht? Heb je daarbij samen met de verkoper de btw belast? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2022 een btw-verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld

De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop.

Let op!

De levering van een onroerende zaak is nooit btw-vrijgesteld en dus wel belast met btw als de levering plaatsvindt uiterlijk twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikname van de onroerende zaak of als er sprake is van levering van een bouwterrein. Voor deze levering is geen keuze mogelijk en geldt ook de verplichte verklaring van de koper niet.

Kiezen voor btw-belaste levering onroerende zaak

Als in principe sprake is van een btw-vrijgestelde levering, kan de verkoper van de onroerende zaak het terugbetalen van btw gelukkig voorkomen door gezamenlijk met de koper te kiezen voor een btw-belaste levering van de onroerende zaak. Deze keuze is mogelijk als de koper de onroerende zaak zowel in het jaar van aankoop als in het daaropvolgende jaar voor 90% of meer gaat gebruiken voor btw-belaste handelingen.

Tip!

Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm. Denk hierbij aan makelaars in onroerende zaken, reisbureaus, juridisch zelfstandige arbodiensten en postvervoersbedrijven.

Btw-verklaring in jaar 3

Om te controleren of de levering van de onroerende zaak terecht btw-belast geleverd is, moet de koper uiterlijk binnen vier weken na afloop van het jaar volgend op het jaar van levering schriftelijk verklaren of hij aan de 90%-norm (of in voorkomende gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. Deze schriftelijke verklaring moet de koper zowel aan de verkoper als aan de Belastingdienst verstrekken.

Let op!
Kopers die in 2020 onroerend zaken kochten en daarbij samen met de verkoper kozen om dit met btw te belasten, moeten dus uiterlijk 28 januari 2022 zo’n schriftelijke verklaring afgeven aan zowel de verkoper als de Belastingdienst.

Tip!

Is het boekjaar van de koper niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van het boekjaar van de koper plaatsvinden.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

CO2-uitstoot personeel bijhouden?

CO2-uitstoot personeel bijhouden?

25-01-2022

Worden werkgevers in de toekomst verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te gaan houden? Dit wordt voorbereid in een nieuwe wet vanuit het Klimaatakkoord. Hoe zit dit precies?
Salarisadviseur

Salarisadviseur

  • Hoorn
  • 28-40 uur
  • Relevante opleiding (bijv. PDL)
Geen MIA voor elektrische auto in 2022

Geen MIA voor elektrische auto in 2022

10-01-2022

In 2022 biedt de MIA\Vamil-regeling geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s. De Milieulijst voor 2022 werd eerder gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Elektrische personenauto’s staat hier niet meer op en komen dus niet meer in aanmerking voor deze extra subsidie.
Agro: vaker meer grondmonsters nodig

Agro: vaker meer grondmonsters nodig

27-01-2022

Bestaat jouw topografisch perceel deels uit bouwland en deels uit grasland? Of neem je gestratificeerde monsters en is jouw perceel groter dan 20 ha? Dan heb je voor de fosfaatdifferentiatie meer grondmonsters nodig door nieuwe regels.
Update lonenspecial 2021

Update lonenspecial 2021

In de update van de lonenspecial 2021 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.