Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

11 februari 2016

Pas op met renteloze lening aan je kind

Wil jij als ouders geld lenen aan jouw kinderen in de vorm van een direct opeisbare renteloze lening of met een niet al te hoge rente? Dit is natuurlijk aan jou, maar kan wel leiden tot verschuldigde schenkbelasting. Hieronder geven wij aan wat jouw alternatieven zijn.

Het schenken van rente
Wanneer je als ouder nu renteloos leent aan jouw kinderen, ziet de fiscus dit als een schenking waarbij de ouders 6% rente 'schenken' aan hun kinderen. Fictieve rente heet dit. Bereken je een lager percentage dan is er sprake van een schenking voor het verschil tussen het berekende percentage en 6%. Dit verschil leidt dan jaarlijks tot een schenking. Voor een schenking van een ouder aan een kind geldt er jaarlijks een vrijstelling van € 5.304 (2016). Bij een renteloze lening van € 10.000 betekent deze regeling dus een fictieve schenking van € 600. Dit valt binnen de vrijstelling en betekent dus geen schenkbelasting. Bij meerdere leningen of een hogere lening wordt de vrijstelling als snel bereikt en moet over het meerdere afgerekend worden met de fiscus.

Niet-direct opeisbare geldlening

Het is ook mogelijk dat je een geldlening aan jouw kind verstrekt die voor jou niet direct opeisbaar is zolang je leeft. Is het rentepercentage op zo'n lening lager dan 6% op jaarbasis, kan er sprake zijn van een schenking. Pas je het rentepercentage tussentijds aan, dan wordt vanaf het moment van aanpassen opnieuw bekeken of er sprake van een schenking. De wel van toepassing zijnde vrijstelling van € 5.304 zal dan vaak niet toereikend zijn om schenkbelasting te voorkomen omdat het gehele voordeel in eens zal worden belast.

Alternatief 1: van renteloos naar rentedragend
Een oplossing is om de renteloze lening om te zetten in een lening met een rente van 6%. Een andere mogelijkheid is dat de direct opeisbare lening wordt omgezet in een niet-direct opeisbare lening met een opzegtermijn van een jaar of langer. In dat geval is het voldoende om een zakelijke (marktconforme) rente te berekenen. Deze kan dus ook lager zijn dan 6%.

De rente die de kinderen aan hun ouders betalen, is voor de kinderen aftrekbaar van hun belastbaar inkomen wanneer zij het geld gebruiken voor de eigen woning. In andere gevallen is de lening een schuld in box 3 en is de rente niet afzonderlijk aftrekbaar. Wordt de lening gebruikt voor de onderneming van een kind, dan behoort de lening tot het ondernemings-vermogen van het kind.

De ouders hoeven in de meeste gevallen de rente-inkomsten niet apart op te geven. Zij moeten de lening als vordering in box 3 aangeven. De ouders zouden vervolgens de ontvangen rente weer terug kunnen schenken voor zover dit bedrag valt binnen de schenkingsvrijstelling.

Alternatief 2: maak gebruik van de schenkingsvrijstellingen
Je kunt ook een bedrag aan jouw kinderen schenken in plaats van lenen. Voor 2010 bedraagt de schenkingsvrijstelling € 5.304. Dit bedrag kan eenmalig maximaal verhoogd worden tot € 25.449 voor kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Let op dat de verhoogde vrijstelling maar één keer kan worden benut, ook als deze maar gedeeltelijk wordt gebruikt. Het is dus verstandig het maximale bedrag te schenken.

De verhoogde vrijstelling mag nog eens extra worden verhoogd tot € 53.016, wanneer de schenking wordt besteed aan de aankoop van een eigen woning of ter bekostiging van een dure studie of opleiding. Dit moet dan wel in een notariële akte worden vastgelegd en er gelden aanvullende voorwaarden.

Let op: Van de (extra) verhoogde vrijstelling moet je aangifte schenkbelasting doen.

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Legessanctie bestemmingsplan gemeenten

10-09-2020

Een bestemmingsplan van gemeenten moet vaak worden herzien en anders verlengd om het plan actueel te houden. Is dit niet het geval, dan dreigt een legessanctie. 

Update lonenspecial

In de update van de lonenspecial 2020 tref je de belangrijkste wijzigingen aan op het gebied van personeel- en salarisadministratie. De lonenspecial is een handig naslagwerk voor jou als werkgever. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op. 

Arbeidsvoorwaarden en cao

Beperk het personeelsverloop binnen jouw organisatie met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 

Miljoenennota: vastlegging coronasteunmaatregelen

16-09-2020

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd. Hieronder vind je een overzicht van alle maatregelen. Denk hierbij aan de TOGS, TVL en de coronareserve.