Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

04 februari 2020

Regeling 'onwerkbaar weer'

Als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld sneeuw of vorst) hoeft een werkgever geen loon te betalen als er is voldaan aan de overige voorwaarden. Er wordt dan gesproken van 'onwerkbaar weer'. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

Wachtdagen

De Regeling onwerkbaar weer kent twee wachtdagen per winterseizoen (van 01.11 t/m 31.03) bij vorst, ijzel en sneeuwval. Voor overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens deze wachtdagen betaalt je het loon door, maar daarna kun je voor jouw werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer.

Melden per dag

Als er door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, moet je dit dagelijks aan het UWV melden.

Tip!
Gebruik hiervoor het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier.

Let op!
Als je niet correct meldt, moet je het loon doorbetalen.

Cao aanpassen

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet dit in jouw cao staan en moet (vanaf 01.11.2020) in de cao gedefinieerd zijn welke weersomstandigheden van toepassing zijn op deze regeling.

Als jouw werknemers niet kunnen werken omdat er sprake is van onwerkbaar weer, kun je voor hen aanspraak maken op een WW-uitkering. Er gelden nu wel twee wachtdagen.

Heb je vragen over de Regeling 'onwerkbaar weer'? Neem je dan gerust contact met ons op.

Miljoenennota: vervoer en verduurzaming

16-09-2020

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Bekijk hier om welke voorstellen en wijzigingen het gaat. 

Na mijn bedrijf

Je hebt je bedrijf overgedragen naar de volgende generatie. Wij zorgen ervoor dat je volop kunt genieten en ontspannen tijdens je pensioen. 

Nico van der Gulik

Accountant

Miljoenennota: ondernemers en ondernemingen

16-09-2020

Benieuwd wat de plannen van het kabinet voor 2021 voor jou als ondernemer en voor jouw onderneming betekenen? In dit nieuwsartikel gaan we in op de werkkostenregeling (WKR), de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek en de wijzigingen in de vennootschapsbelasting. Weet je waar jij op moet letten?