Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

04 februari 2020

Regeling 'onwerkbaar weer'

Als er sprake is van een buitengewone natuurlijke omstandigheid (bijvoorbeeld sneeuw of vorst) hoeft een werkgever geen loon te betalen als er is voldaan aan de overige voorwaarden. Er wordt dan gesproken van 'onwerkbaar weer'. Per 1 januari 2020 zijn de WW-sectorfondsen komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor WW-uitkeringen wegens onwerkbaar weer.

Wachtdagen

De Regeling onwerkbaar weer kent twee wachtdagen per winterseizoen (van 01.11 t/m 31.03) bij vorst, ijzel en sneeuwval. Voor overvloedige regenval gelden er 19 wachtdagen per kalenderjaar. Tijdens deze wachtdagen betaalt je het loon door, maar daarna kun je voor jouw werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering wegens onwerkbaar weer.

Melden per dag

Als er door onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt, moet je dit dagelijks aan het UWV melden.

Tip!
Gebruik hiervoor het daartoe door het UWV beschikbaar gestelde formulier.

Let op!
Als je niet correct meldt, moet je het loon doorbetalen.

Cao aanpassen

Om gebruik te kunnen maken van deze regeling, moet dit in jouw cao staan en moet (vanaf 01.11.2020) in de cao gedefinieerd zijn welke weersomstandigheden van toepassing zijn op deze regeling.

Als jouw werknemers niet kunnen werken omdat er sprake is van onwerkbaar weer, kun je voor hen aanspraak maken op een WW-uitkering. Er gelden nu wel twee wachtdagen.

Heb je vragen over de Regeling 'onwerkbaar weer'? Neem je dan gerust contact met ons op.

Rapportages en dashboarding

Financiële rapportages geven inzicht in jouw financiële situatie en vormen de basis voor strategische beslissingen.

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.

Conny de Haan-Vink

Assistent-accountant

AO/IB

Wil jij jouw organisatie ook beter beheren en sturen? Wij lopen graag met jou door de bestaande processen en voorzien je van tips en adviezen om jouw bedrijfsvoering verder te verbeteren.

Michel Krediet

Registeraccountant