Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 februari 2022

Subsidie coronabanen in zorg opgeschort

Het kabinet heeft de subsidie voor zogenaamde coronabanen in de zorg eerder opgeschort. De opschorting is een reactie op ontvangen signalen van fraude met de regeling.

Wat valt onder de coronabanen?

De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Denk hierbij aan gastvrouwen, zorgassistenten, ADL-ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid.

Fraudesignalen

Opvallend is bijvoorbeeld dat bij sommige subsidieaanvragers minder medewerkers op de loonlijst staan dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Ook komt het voor dat tijdelijk verloonde werknemers bij meerdere ondernemingen tegelijkertijd worden verloond.

Opschorting tijdelijk

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) duidelijk dat het de bedoeling is dat de subsidie slechts tijdelijk wordt opgeschort. Voorlopig kunnen zorgaanbieders daarom geen aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen voor de periode januari tot en met juni van dit jaar indienen.

Nader onderzoek

De minister gaat de fraude eerst nader onderzoeken. Pas daarna zullen nieuwe aanvragen mogelijk zijn.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Echtscheiding

Echtscheiding

Onze juristen kunnen je begeleiden in het scheidingstraject en helpen om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen.
Invorderingsrente 2% vanaf 2023

Invorderingsrente 2% vanaf 2023

16-01-2023

Vanaf 1 januari 2023 is de invorderingsrente op belastingschulden verhoogd van 1 naar 2%. Later in 2023 volgt nog een verdere stijging.
Bestelauto 2023

Bestelauto 2023

19-01-2023

Voor veel ondernemers is een bestelauto een belangrijk bedrijfsmiddel. Voor de bestelauto gelden een aantal specifieke (fiscale) regelingen. Deze zijn er veelal op gericht het zakelijk gebruik van een bestelauto slechts beperkt te belasten. Daarbij geldt wel een aantal voorwaarden. Ook zijn er al tal van specifieke regelingen voor de elektrische bestelauto.
Jaap de Vries

Jaap de Vries

Relatiebeheerder