12 december 2019

Subsidieaanvraag duurzame jonge boeren

Ben jij een jonge boer en ben jij voornemens een agrarisch bedrijf over te nemen? De subsidieaanvraag voor boeren is geopend! De subsidie is bedoelt voor boeren tot 41 jaar die een bedrijf overnemen en willen investeren in duurzaamheid.

Rvo.nl

De aanvraag voor subsidie kan bij rvo.nl worden ingediend tot uiterlijk 7 februari 2020 om 17.00 uur. Voor aanvragen in de provincie Zuid-Holland is de uiterste termijn 7 februari 2020 om 00.00 uur.

DigiD

Aanvragen moet via DigiD met gebruik van het persoonlijke relatienummer. Heeft u dit niet, dan kunt u inloggen met uw eigen DigiD en krijgt u automatisch een persoonlijk relatienummer.

Let op!

U logt dus niet in met het relatienummer van uw bedrijf via eHerkenning.

Investeringscategorieën

Er bestaan 26 investeringscategorieën waarvoor subsidie verkregen kan worden. Hiervan kunnen er maximaal drie worden uitgekozen. De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten en kan maximaal € 20.000 bedragen. Het minimum subsidiebedrag is € 10.000.

Om welke investeringen gaat het?

De investeringen waarvoor subsidie kan worden verkregen, zijn erg divers. Voorbeelden zijn zonnepanelen en windmolens, maar bijvoorbeeld ook machines voor mechanische onkruidbestrijding en varkensvriendelijke vloeren komen voor de subsidie in aanmerking.

Provinciale verschillen

Er kunnen per provincie verschillen voorkomen. De provincie bepaalt ook welke investeringen uit de verschillende categorieën voor subsidie in aanmerking komen. Dit is te vinden op de site van de provincie.

Kunnen wij jou ondersteunen bij de subsidieaanvraag? Neem dan gerust contact met ons op.

HRM-workshops Den Helder
Op donderdag 19 oktober verzorgen wij de HRM-workshops waarin we actuele ontwikkelingen en nuttige tips delen rondom het aannemen, stimuleren en behouden van werknemers.
Lees verder
arrow right
Twinfield
Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lees verder
arrow right
Tineke Zandbergen

Tineke Zandbergen

Assistent-accountant

WOZ-waarde 2024: gemiddelde stijging van 2,8%
Dit jaar zal de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde 2,8% bedragen. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen gemeentes. Bij het vaststellen van de WOZ-beschikkingen voor 2024 hanteren gemeentes de peildatum van 1 januari 2023. Dit impliceert dat prijswijzigingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden nog niet zijn opgenomen in de cijfers.
Lees verder
arrow right