Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 januari 2022

Vast loon bij 30%-regeling

Wil je de 30%-regeling toepassen voor een medewerker die vanuit een ander land in Nederland komt werken? Dan moet de medewerker een vast loon genieten dat voldoet aan de daarvoor bepaalde fiscale norm. Variabele loonelementen tellen daarvoor niet mee.

30%-regeling

Volgens de 30%-regeling mag je voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden.

Specifieke deskundigheid

Een werknemer wordt geacht over een specifieke deskundigheid te beschikken als hij een bepaald loon verdient. Voor 2022 is dit minimaal € 39.647, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel, én die jonger zijn dan 30 jaar, is deze inkomensnorm € 30.001 exclusief de gerichte vrijstelling.

Uitzonderingen

Voor werknemers die wetenschappelijk onderzoek doen bij bepaalde instellingen en artsen in opleiding tot specialist, geldt een uitzondering. Zij hoeven niet aan een inkomensnorm te voldoen. Ook geldt in uitzonderingsgevallen aanvullend een ‘schaarstevereiste’. De deskundigheid van jouw werknemer moet dan niet of nauwelijks te vinden zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Variabel loon telt niet mee

In een uitspraak van de rechtbank Gelderland was de vraag aan de orde of ook variabel loon meetelt voor de fiscale inkomensnorm. De rechtbank vindt van niet, omdat de regeling anders vrijwel onuitvoerbaar wordt.

De rechter bepaalde verder dat alleen het vaste overeengekomen loon bij aanvang van de dienstbetrekking in Nederland beslissend is voor de vraag of aan de norm wordt voldaan. Als op een later moment dus een hoger vast loon wordt afgesproken, is dit niet meer relevant.

Heb je vragen over de 30%-regeling? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Internationaal fiscaal advies

Internationaal fiscaal advies

Ga je met jouw werkzaamheden de grens over? Onze specialisten hebben de kennis in huis om de buitenlandse belastingregels in kaart te brengen.
Garantieverklaring bij eigenrisicodragerschap WGA

Garantieverklaring bij eigenrisicodragerschap WGA

26-07-2022

Wil je eigenrisicodrager voor de WGA worden? Dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Houd hierbij rekening met strikte regels. Wat zijn de voorwaarden?
Subsidiecontrole

Subsidiecontrole

Het doel van een subsidiecontrole is aantonen dat het subsidiebedrag rechtmatig wordt besteed. Wij kunnen de subsidiecontrole voor je uitvoeren tegen een transparant tarief.
Vanaf 2030 rekeningrijden

Vanaf 2030 rekeningrijden

13-07-2022

Het kabinet wil de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen. Per 2030 komt er een systeem van rekeningrijden. Dit houdt in dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand.
Siem Jan Deen

Siem Jan Deen

Accountant