Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 december 2022

Verplicht aangifte doen met eHerkenning toegestaan

Volgens de Hoge Raad heeft de verplichting om met eHerkenning aangifte loonheffingen te doen een wettelijke basis. Aan deze verplichting mogen ook kosten zijn verbonden maar deze mogen niet onevenredig hoog zijn.

EHerkenning

EHerkenning is een veilig, gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met tal van overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij.

Aangifte doen

Het gebruik van eHerkenning is verplicht voor het doen van de aangiften vennootschapsbelasting en loonbelasting alsmede voor de aangifte omzetbelasting door rechtspersonen.

Wettelijke basis?

Volgens een uitspraak van de rechtbank Arnhem zou een wettelijke basis om eHerkenning verplicht te stellen, ontbreken. Volgens de Hoge Raad is die wettelijke basis er echter wel degelijk.

Kosten niet onevenredig

De Hoge Raad is ook van mening dat het in beginsel geen bezwaar is dat aan een wettelijke administratieve verplichting als het doen van aangifte kosten verbonden zijn. De Hoge Raad merkt hierbij wel op dat deze niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het na te streven doel. De jaarlijkse kosten van eHerkenning die een belastingplichtige moet maken, bedragen ongeveer € 20 à € 25. De Hoge Raad acht deze kosten voor het doen van de aangifte loonheffingen niet onevenredig en stelt de fiscus ook op dit punt in het gelijk.

Speciaal voor jou

UITGELICHT!

Verplichting eHerkenning niet rechtsgeldig?

Verplichting eHerkenning niet rechtsgeldig?

16-02-2022

Ben je al bekend met eHerkenning? Als je als ondernemer een aangifte Vpb of loonheffing wilt indienen moet je verplicht inloggen met eHerkenning. Echter is volgens de rechter deze verplichting niet rechtsgeldig en vernietigde hij op basis hiervan een naheffing loonheffingen.
Vanaf 2022 eHerkenning nodig voor btw-aangifte

Vanaf 2022 eHerkenning nodig voor btw-aangifte

18-10-2021

Vanaf 1 januari 2022 kun je als ondernemer niet meer terecht in het ‘oude portaal’ van de Belastingdienst voor de btw-aangifte. Hierna kun je alleen nog inloggen via het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk, waar je eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 voor nodig hebt.
Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV 2022

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV 2022

14-03-2023

Had je in 2022 recht op LIV, jeugd-LIV of LKV? Dan stuurt het UWV jou uiterlijk 14 maart 2023 een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen. Het is belangrijk dat je de berekening goed controleert. Je kunt namelijk nog tot en met 1 mei 2023 correcties aanbrengen.
Junior Belastingadviseur

Junior Belastingadviseur

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • studerend/afgerond WO Fiscale Economie
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.