Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

23 april 2020

Verruiming NOW-regeling voor concerns

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gisteren bekend gemaakt dat de NOW-regeling veruimd wordt voor concerns. Werkmaatschappen met meer dan 20% omzetverlies, maar tot een concern behoren dat niet aan de voorwaarde voldoet, mogen toch onder voorwaarden de NOW-regeling aanvragen.

NOW-regeling

Werkgevers die minstens 20% omzet verliezen, krijgen tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start.

Probleem berekening omzetverlies concerns

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat concerns waarbij personeel van de ene bv niet of maar beperkt inzetbaar is in andere bv's, door de berekening van de omzetdaling per concern soms geen vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld wanneer van een bv in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20%. Door de verruiming van de NOW-regeling wordt dit probleem nu opgelost.

Verruiming

De verruiming betekent dat zelfstandige rechtspersonen binnen het concern, zoals bv's, de NOW voortaan zelf kunnen aanvragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Voorwaarden

  • Geen dividend of bonussen; concerns waarvan een bv een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
  • Geen ontslagen; de betreffende bv heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de bv. Bv's met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Geen personeels-bv binnen het concern; concerns met personeel-bv's moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Extra waarborgen

In de NOW-regeling wordt ook een aantal extra waarborgen opgenomen om frauduleus gedrag tegen te gaan. Zo mogen over de periode van het omzetverlies geen opdrachten worden omgeboekt van een bv die een beroep doet op de NOW naar een andere bv binnen het concern. Ook worden mutaties in voorraden toegerekend aan de omzet. Deze waarborgen worden nog nader uitgewerkt.

Wanneer in werking?

De aanpassing wordt in de loop van volgende week (27 april – 3 mei) gepubliceerd. Daarin zal ook worden opgenomen vanaf welk moment de regeling ingaat.

Heb je vragen over de aanpassing van de NOW-regeling, neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Werving en selectie

Werving en selectie

Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Einde afspraken thuiswerken met België en Duitsland

Einde afspraken thuiswerken met België en Duitsland

24-06-2022

Per 1 juli 2022 eindigen de afspraken die Nederland met België en Duitsland heeft gemaakt over thuiswerken door grensarbeiders. De afspraken vloeiden voort uit het advies om in coronatijd zoveel mogelijk thuis te werken.
Jiva Rajaratnam

Jiva Rajaratnam

Administratief medewerker

Update lonenspecial 2022: NOW

Update lonenspecial 2022: NOW

23-06-2022

Je kon wellicht door de coronacrisis de loonsubsidie NOW aanvragen. Deze regeling is volledig gestopt. Je kunt dus geen NOW meer aanvragen.