Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 juli 2021

Vervroegde IVA-uitkering bij ernstige zieke werknemer 

In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan er een vervroegde IVA-uitkering worden aangevraagd. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. Waar moeten jouw werknemer en je dan op letten?

Voor de vervroegde IVA-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • Er dient sprake te zijn van een medisch stabiele of verslechterde arbeidsongeschiktheidssituatie (onomkeerbare situatie);
  • De aanvraag moet worden ingediend door de werknemer. De aanvraag moet vergezeld gaan van een verklaring van de bedrijfsarts (gebaseerd op de verklaring van de behandelend medisch specialist);
  • De flexibele keuring kan niet eerder worden aangevraagd dan drie weken en niet later dan 68 weken na de eerste ziektedag;
  • De uitkering kan dan tien weken na de aanvraag ingaan;
  • De IVA-uitkering wordt niet eerder toegekend dan tien weken na de aanvraag door de werknemer;
  • Er kan maar één keer een flexibele keuring worden aangevraagd. Dit om UWV niet onnodig te belasten.

Het UWV dient bij een vervroegde IVA-aanvraag slechts te beoordelen of sprake is van een medisch stabiele of verslechterende medische situatie. Is herstel mogelijk, dan kan geen sprake zijn van een toekenning van een verkorte wachttijd.

75% van het laatstverdiende loon

Wanneer de IVA-uitkering wordt toegekend, krijgt de werknemer recht op een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon, welke uitkering de werkgever in mindering kan brengen op zijn loondoorbetalingsplicht. De werknemer hoeft dan verder niet te re-integreren.

Geen compensatie UWV bij voortijdig einde dienstverband

Er zijn werkgevers die dan nog wel eens het dienstverband beëindigen. Dit is echter niet aan te raden. Voor de werknemer niet en voor de werkgever niet. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt immers nog. En ook: de werkgever kan alleen in aanmerking komen voor een compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid als het opzegverbod van twee jaar is verstreken. Daarbij komt dat het ook voor een werknemer belangrijk is om het dienstverband te laten voortduren omdat hij vaak nog recht heeft op een aanvulling van zijn IVA-uitkering en op premievrije voortzetting van zijn pensioenopbouw.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Duurzame inzetbaarheid/verzuim

Met duurzame inzetbaarheid en verzuimmanagement voorkom, beheers en dring je verzuim terug.
Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden beperk je de financiële risico’s voor jouw onderneming.
Medewerker Pensioen en Inkomen

Medewerker Pensioen en Inkomen

  • Leeuwarden
  • 32-40 uur
  • HBO werk- en denkniveau
Werving en selectie

Werving en selectie

Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.
Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid

Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.