Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

31 januari 2020

Visierapport 2020 - industriële ondernemers

Industriële ondernemers kijken met meer vertrouwen naar 2020 dan naar voorgaande jaren zoals te zien is in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020. De uitdaging is het aantrekken van goed opgeleide werknemers en dit belemmert dan ook een structureel groeivermogen. Dit alles blijkt uit het SRA-BiZ-visierapport 2020.

Winst groeit nog sterker dan de omzet

Het producentenvertrouwen blijft boven het langjarige gemiddelde bewegen (CBS). Dit werkt door in de prognoses voor 2020: de winstgroei (17%) zal naar verwachting sterker zijn dan de omzetontwikkeling in de branche (16%) en ook beduidend beter zijn dan het mkb-gemiddelde (13%).

Sterke stijging personeelskosten

Hoewel het aantal banen in de branche groeit, ziet de industrie het tekort aan vakkundig personeel voor 2020 als grootste belemmering voor de bedrijfsvoering. Het aantrekken van personeel is al langere tijd moeilijk: in het derde kwartaal van 2019 stonden ruim 23.000 vacatures open.
De personeelskosten nemen naar verwachting relatief sterk toe: ruim 11%, de sterkste stijging van alle speerbranches in het mkb. De loongroei voor vast personeel valt nog wel mee, maar uitzendkrachten, overuren en uitval drijven de kosten in de industrie op.

Efficiency en technologie grootste kansen

Industriële ondernemers zien efficiënter werken en technologische ontwikkelingen als belangrijke kansen voor 2020. Door de toenemende concurrentie en betere mogelijkheden om prijzen te vergelijken, komen de marges echter steeds meer onder druk te staan. De productiviteit zal omhoog moeten. Dit kan onder meer door sterker in te zetten op robotisering, kunstmatige intelligentie en een efficiënte communicatie tussen machines. Dit vraagt wel om andere kennis en vaardigheden bij werknemers, op de toch al krappe arbeidsmarkt.

Financiële gezondheid verder verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de industrie is duidelijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gegroeid van 77,6% in 2017 naar 80,4% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel licht achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

Minder investeren

Ondanks de verbeterde kredietwaardigheden zullen de investeringen in de industrie in 2020 naar verwachting met bijna 3% afnemen (ten opzichte van een groei van 8,7% voor het mkb). De industrie is de enige branche die voor 2020 een daling voorziet, maar in vergelijking tot het totale mkb laat de industrie de afgelopen jaren een positiever investeringssaldo zien.

Heeft u vragen over het visierapport 2020? Neemt u gerust contact met ons op.

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.

Melanie Schintz-Privée

Registeraccountant

Coronareserve: ontvang dit jaar belasting terug over verlies

09-06-2020

Verwacht jij dit jaar met jouw bv verlies te lijden vanwege corona? Maak dan gebruik van de coronareserve. Hierdoor krijg je dit jaar al de belasting over dit verlies terug. 

Werving en selectie

Kwalitatief goed personeel is het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Het werven en selecteren van de juiste werknemers is erg belangrijk.

Scholing en Personeel 2020

17-06-2020

Heb je personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Ook is er onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage mogelijk vanuit een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor jouw branche. In dit nieuwsartikel worden de regelingen uitgelegd.