15 maart 2023

Welke verplichtingen heeft een werkgever bij loonbeslag?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is de administratie rond loonbeslag van jouw werknemers minder omslachtig geworden. Een aantal zaken hoef je als werkgever niet meer te doen. Maar welke verplichtingen heb je als werkgever wel?

Verzoek om informatie van de deurwaarder

Voordat er een beslag op het loon van de werknemer wordt gelegd, ontvang je als werkgever van een deurwaarder een verzoek om informatie, een ‘verklaringsformulier derdenbeslag’. Dat is een vragenlijst over onder meer de arbeidsovereenkomst en het salaris van de werknemer. Als werkgever ben je verplicht om deze informatie te geven. Je ontvangt bij het verzoek om informatie ook een ‘beslagexploot’ van de deurwaarder. Dat is een proces-verbaal van het beslag.

De vragenlijst moet je pas na tenminste twee weken na dagtekening van het beslag, maar uiterlijk binnen vier weken terugsturen. Als je de vragenlijst niet (juist) invult en terugstuurt, kun je mogelijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de deurwaarder of van de schuldeiser. Het gaat dan om kosten (voor bijvoorbeeld beslaglegging) die door het ‘niet-doen van verklaring’ voor niets zijn gemaakt. Ook loop je het risico dat je wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd.

Let op!

Je dient de ingevulde vragenlijst dus pas na twee weken op te sturen. Zo heb jij tijd om contact op te nemen met jouw werknemer. Er kan wellicht op dat moment nog een betalingsregeling getroffen worden met de schuldeiser om het loonbeslag te voorkomen.

De beslagvrije voet

In het beslagexploot staat de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat jouw werknemer mag houden voor de vaste lasten en om van te leven. Voor het bepalen van de beslagvrije voet wordt een automatische rekenmodule gebruikt. De informatie voor de berekening wordt uit de basisregistratie personen, de gegevens van de Belastingdienst en de polisadministratie van het UWV gehaald. Jouw werknemer ontvangt een ‘modelmededeling beslagvrije voet’. Hierin staat de hoogte van de beslagvrije voet en hoe deze is berekend.

Tip!

Je kunt samen met jouw werknemer berekenen of de hoogte van de beslagvrije voet wel klopt. Dit kan via www.uwbeslagvrijevoet.nl.

Bezwaar

Als jouw werknemer het niet eens is met de hoogte van de beslagvrije voet, kan hij binnen vier weken bezwaar maken. Wordt dit toegekend, dan gaat de nieuwe beslagvrije voet direct vanaf het begin van het loonbeslag gelden. Maakt jouw werknemer pas bezwaar na vier weken? Dan hoeft de deurwaarder, indien het ingediende bezwaar wordt toegekend, pas vanaf dat moment de beslagvrije voet aan te passen naar het nieuwe bedrag.

De afdracht

Het nettoloon dat overblijft na aftrek van de beslagvrije voet en de onkostenvergoedingen, zoals bijvoorbeeld reiskosten van de werknemer, moet jij als werkgever overmaken aan de deurwaarder. Ook het vakantiegeld en een eventuele eindejaarsuitkering moet je overmaken naar de deurwaarder. Maak jij geen geld over naar de beslaglegger, dan kun je door de rechter worden veroordeeld tot nakoming van die verplichting.

Meerdere loonbeslagen voor dezelfde werknemer

Je betaalt in principe alleen aan de eerste beslaglegger. Dat doe je tot deze vordering is ingelost. Je verwijst een latere beslaglegger door naar de eerste beslaglegger. Die is verantwoordelijk voor de verdeling van het beslag onder de verschillende beslagleggers. Soms wordt er een tweede beslag gelegd voor een schuld die voorrang heeft. In dat geval legt de eerste beslaglegger aan jou uit aan wie je welk bedrag moet betalen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Unit4
Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Lees verder
arrow right
Wijziging in het betaald ouderschapsverlof augustus 2022
De verlofregelingen voor ouders met pasgeboren kinderen worden steeds verder uitgebreid. Vanaf 2 augustus 2022 hebben werknemers met een kind dat nog geen 1 jaar oud is, recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof via het UWV. Het aanvragen van deze regeling is mogelijk vanaf 9 augustus 2022.
Lees verder
arrow right
Hoe beperkt is de aftrekbaarheid van vrijgestelde gemengde kosten?
Wanneer je als werkgever vergoedingen of verstrekkingen aan jouw werknemers verleent, zijn deze doorgaans onderhevig aan belasting. Dit kan echter gedeeltelijk worden voorkomen door ze op te nemen in de werkkostenregeling. Maar is het dan nog mogelijk om de betreffende kosten volledig af te trekken, of slechts gedeeltelijk, vooral als het om gemengde kosten gaat?
Lees verder
arrow right
Junior Belastingadviseur
Training on the job van onze ervaren belastingadviseurs, de kans om je NOB-titel te halen en werken voor mooie mkb-ondernemers en audit klanten. Ons kantoor in Heerhugowaard is op zoek naar een Junior Belastingadviseur (32-40 uur). Wil jij een topstart van je carrière? Dan zoeken wij jou.
Lees verder
arrow right
Zelfstandig assistent accountant controlepraktijk
Vanuit Omnyacc in Control richten we ons met het team op de assurance werkzaamheden. Door een groeiend klantenbestand richten we ons op versterking binnen het team. Ben jij zelfstandig en klantgericht en heb je de ambitie om door te groeien? Ben je daarnaast op zoek naar een combinatie van controlewerkzaamheden, adviesopdrachten en managementondersteuning? Dan zoeken wij jou!
Lees verder
arrow right