Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 maart 2020

Wijzigingen premiedifferentiatie WW

Je krijgt tot 1 juli 2020 in plaats van 1 april 2020 de tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. Ook komt er geen herziening van de WW-premie voor werknemers die meer dan 30% hebben overgewerkt. Dat heeft het kabinet besloten naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom corona.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de administratieve vereisten voor de lage WW-premie houden in dat je verplicht bent om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en in de loonaangifte met een indicatie 'Ja/Nee' moet aangeven of hiervan sprake is. Via het digitaal verzekeringsbericht van het UWV kan de werknemer controleren of de aard van het contract juist in de loonaangifte is opgenomen.

Tot 1 juli de tijd

Dit betekent dat je tot 1 juli 2020 de lage WW-premie mag afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kun je in de loonaangifte over die tijdvakken de indicatierubriek 'schriftelijke arbeidsovereenkomst' vullen met 'Ja'. Bepaald is dat ook een digitale handtekening volstaat, evenals instemming per e-mail of in een HR-systeem.

Let op!
Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Geen herziening WW-premie voor overwerk door corona

De bepaling dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt, kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). Om die reden is besloten deze regeling aan te passen om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door je worden gelezen.

Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

Verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding

20-07-2022

Ga je scheiden? Ouderdomspensioen valt bij een echtscheiding meestal onder de werking van de Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding. Wil je hiervan afwijken? Dan is het noodzaak dat die afspraken duidelijk staan beschreven in een overeenkomst.
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Financieren met de overheid

Financieren met de overheid

Met de helpende hand van de overheid heb je meer kans van slagen.