Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 mei 2022

30%-regeling: waar moet je aan voldoen?

Heb je medewerkers uit het buitenland in dienst met een specifieke deskundigheid? Dan mag je in bepaalde gevallen 30% van het salaris onbelast uitbetalen als kostenvergoeding. Ontdek de fiscale voorwaarden waar je rekening mee moet houden. 

30%-regeling

Volgens de 30%-regeling mag je voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten.

Voorwaarden

Er geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een specifieke deskundigheid van de werknemer, wat moet blijken uit een minimumsalaris. Ook moet de werkgever het deel van de kostenvergoeding aanwijzen als vrijgesteld loon en dit ook als zodanig vastleggen in de administratie.

Doorwerking naar inkomstenbelasting

Als aan bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, dan is een deel van het salaris niet vrijgesteld en werkt dit door naar de inkomstenbelasting. Dit bleek onlangs uit een zaak voor het Hof Amsterdam. Ten aanzien van een buitenlandse werknemer was door zijn werkgever een ontvangen bonus niet aangewezen als deels vrijgesteld loon. De werknemer corrigeerde dit zelf in zijn aangifte inkomstenbelasting, maar die vlieger ging niet op.

Einde looptijd 30%-regeling

Behalve dat niet voldaan was aan de voorwaarde dat vrijgesteld loon moet worden aangewezen, was de vrijstelling ook niet meer mogelijk omdat de betaling van de bonus buiten het einde van de looptijd van de 30%-regeling viel.

De buitenlandse werknemer was op 18 januari 2017 gestopt met zijn feitelijke werkzaamheden. De 30%-regeling eindigde bij hem op 28 februari 2017, de laatste dag van het eerste loontijdvak nadat de tewerkstelling was geëindigd. De bonus was echter pas in maart 2017 uitbetaald. Er moest dus over de gehele bonus belasting worden betaald.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Formulier 30%-regeling 2022

Formulier 30%-regeling 2022

21-02-2022

Heb je buitenlandse werknemers in dienst? Je kunt dan onder voorwaarden in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Het hiervoor vereiste formulier is voor het jaar 2022 beschikbaar op de site van de Belastingdienst.
Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Jaarrekening & advies

Jaarrekening & advies

Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!
Miriam de Vos

Miriam de Vos

Administratief medewerkster