Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

23 februari 2021

ANBI's publicatieplicht mogelijk via CBF-Erkenningsrapport

Voor de publicatieplicht moeten grote algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) gebruikmaken van standaardformulieren voor boekjaren die eindigen op of na 31 december 2020. Wanneer jouw bedrijf een erkenning heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) kun je ook volstaan met het publiceren van het CBF-Erkenningspaspoort op je website.

Wat is de publicatieplicht?

De publicatieplicht is een van de voorwaarden om als ANBI aangemerkt te kunnen worden. Het houdt in dat je organisatie de balans en de staat van baten en lasten met toelichting uiterlijk 6 maanden na afloop van het boekjaar moet publiceren op jouw eigen website. Daarnaast moet je organisatie inzicht geven in de doelstellingen, activiteiten, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan en de bestuurssamenstelling.

Welke informatie bevat het CBF-Erkenningspaspoort?

In het CBF-Erkenningspaspoort staan gegevens over de missie, doelstelling en activiteiten van een organisatie. Daarnaast geeft het paspoort inzicht in de inkomsten, reserves en fondsen, uitgaven en de bestedingen aan het maatschappelijke doel. Op basis van de jaarverslagen van de goede doelen worden de paspoorten jaarlijks door het CBF geactualiseerd.

Verplichting alleen voor grote ANBI’s

De verplichting om per 1 januari 2021 de standaardformulieren te gebruiken, geldt alleen voor grote ANBI’s. Joww organisatie wordt als grote ANBI aangemerkt als je:

  • in het betreffende boekjaar niet actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 100.000 bedragen;
  • in het betreffende boekjaar wel actief geld of goederen werft onder derden en de totale lasten ten minste € 50.000 bedragen.

Het (CBF) heeft nu dus met de Belastingdienst afgesproken dat het CBF-Erkenningspaspoort op jouw website plaatsen ook volstaat. De standaardformulieren hoef je dan dus niet meer te gebruiken.

Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.
Begeleiden belastingcontrole

Begeleiden belastingcontrole

Staat de Belastingdienst binnenkort bij jou op de stoep voor een controle? Dat kan, want per jaar controleren zij tienduizenden ondernemers.
Assistent-accountant

Assistent-accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Annette van Opzeeland

Annette van Opzeeland

Pensioen- en Inkomensadviseur

Groeien

Groeien

Je bent trots op de ontwikkeling die je bedrijf doormaakt. Terecht! Maar hoe nu verder? Wij helpen bij allerlei zaken die je hiervoor niet hoefde te regelen.