4 juni 2024

Agro: Verhoging en verlenging Lbv(+)

De budgetten voor de opkoopregelingen Lbv en Lbv+ zijn bijna verdubbeld. Bovendien is de aanvraagperiode voor Lbv+ verlengd. Daarnaast zijn er extra maatregelen aangekondigd.

Opkoopregelingen

Door het verhogen van de budgetten voor Lbv en Lbv+ kunnen naar verwachting alle aanvragers voor subsidie in aanmerking komen.

Overweeg je ook een aanvraag in te dienen? Met de verlenging van de openstellingsperiode voor de subsidieregeling Lbv+ voor piekbelasters, t/m 20 december, heb je hier meer tijd voor.

Aangekondigde opkoopregelingen

Naast Lbv en Lbv+ zijn de volgende opkoopregelingen aangekondigd:

  • Maatregel gerichte beëindiging (MGB). Deze opkoopregeling richt zich op bedrijven in veenweidegebieden, beekdalen, (hoge) zandgronden en overgangsgebieden. Het streven is om deze regeling ‘rond de zomer van 2024’ open te stellen.
  • Brede beëindigingsregeling. Deze ‘algemene’ opkoopregeling, die in het kader van de ‘mestproblematiek’ is aangekondigd, moet nog nader worden uitgewerkt.

Een belangrijke vraag hierbij is wel wat het nieuwe kabinet met deze plannen gaat doen.

Aangekondigde maatregelen voor piekbelasters

In plaats van deelname aan een opkoopregeling kunnen piekbelasters ook kiezen voor innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen. Hiervoor zijn enkele subsidieregelingen aangekondigd of reeds inwerking getreden.

Welke stappen voor piekbelaster?

Welke stappen je kunt nemen is afhankelijk of je al de keuze hebt gemaakt om te stoppen.

Keuze stoppen

Als jouw bedrijf als ‘piekbelasters’ wordt gezien kun je jouw bedrijf aanmelden voor Lbv+. Je kunt ook de opkoopregeling MGB afwachten als jouw bedrijf in één van de betreffende gebieden ligt. Het is wel de vraag of deze gunstiger uitpakt dan Lbv+. Kies je nu voor Lbv+, maar blijkt MGB voor jou toch gunstiger, dan kun je jouw Lbv+ aanvraag wellicht nog intrekken.

Wachten op andere maatregelen

Twijfel je of jij wilt stoppen of dat je kiest voor innoveren, verplaatsen, extensiveren of omschakelen? Dan kun je de aangekondigde maatregelen afwachten en op basis hiervan een keuze maken.

Let op!

De keuze om te stoppen of juist te veranderen is niet makkelijk. Schakel jouw adviseur in om samen de juiste afwegingen te maken.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: Wijzigingen eco-activiteiten tijdig doorgeven
Binnen de eco-regeling ben je verplicht om jouw eco-activiteiten ‘actueel’ te houden. Dit betekent dat je wijzigingen tijdig door moet geven aan RVO.
Lees verder
arrow right
Agro: Voorwaarde eco-activiteit ‘Groene braak’
Heb je gekozen voor de eco-activiteit ‘Groene braak’? Dan moet je ook gedurende de rest van het jaar rekening houden met de voorwaarden.
Lees verder
arrow right
Agro: Bevestiging uitspraak fosfaatrechten en pacht
De Hoge raad heeft een eerdere uitspraak over fosfaatrechten bij einde pacht bevestigd. Hierdoor is meer ‘zekerheid’ gekomen over de verdeling van de fosfaatrechten en een vergoeding hierover bij het beëindigen van een pachtovereenkomst.
Lees verder
arrow right
Agro: Enkele keuzes bij eco-activiteit ‘Weidegang’
Na de GO-periode zijn aanpassingen aan je eco-activiteiten niet mogelijk. Bij 'Weidegang' zijn er echter twee uitzonderingen. Bovendien is recentelijk bepaald dat je uiterlijk op 15 juni moet beginnen met weiden.
Lees verder
arrow right
Agro: Vestigingssteun Jonge landbouwer vanaf 3 juni
Ben je jonge landbouwer? Dan zul je vrijwel zeker gehoord hebben van de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. Deze kun je vanaf 3 juni aanvragen. Uiteraard moet jouw wel aan de voorwaarden voldoen.
Lees verder
arrow right