4 juni 2024

Agro: Wijzigingen eco-activiteiten tijdig doorgeven

Binnen de eco-regeling ben je verplicht om jouw eco-activiteiten ‘actueel’ te houden. Dit betekent dat je wijzigingen tijdig door moet geven aan RVO.

Geen eco-activiteiten toevoegen na GO-periode

Na de indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) mag je geen eco-activiteiten toevoegen. Ook mag je een opgegeven eco-activiteit niet ‘verplaatsen’ naar een ander perceel.

Niet voldoen: intrekken eco-activiteit

Voldoe je niet meer aan de voorwaarden? Of voer je een opgegeven eco-activiteit niet uit? Dan moet je, zodra dit duidelijk is, de eco-activiteit intrekken.

Voorkom korting

Als je een eco-activiteit niet tijdig intrekt en de NVWA of RVO constateert dit, dan riskeer je, na een eerste waarschuwing, een korting. Dit geldt vooral voor eco-activiteiten waarvoor een ‘harde datum’ geldt, zoals bijvoorbeeld bij ‘Vroeg ras rooigewas’.

Let op!

Ga regelmatig na of jij aan de voorwaarden van jouw eco-activiteiten voldoet. Is dit niet (meer) het geval, trek jouw eco-activiteit dan tijdig in.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: Verhoging en verlenging Lbv(+)
De budgetten voor de opkoopregelingen Lbv en Lbv+ zijn bijna verdubbeld. Bovendien is de aanvraagperiode voor Lbv+ verlengd. Daarnaast zijn er extra maatregelen aangekondigd.
Lees verder
arrow right
Agro: Voorwaarde eco-activiteit ‘Groene braak’
Heb je gekozen voor de eco-activiteit ‘Groene braak’? Dan moet je ook gedurende de rest van het jaar rekening houden met de voorwaarden.
Lees verder
arrow right
Agro: Bevestiging uitspraak fosfaatrechten en pacht
De Hoge raad heeft een eerdere uitspraak over fosfaatrechten bij einde pacht bevestigd. Hierdoor is meer ‘zekerheid’ gekomen over de verdeling van de fosfaatrechten en een vergoeding hierover bij het beëindigen van een pachtovereenkomst.
Lees verder
arrow right
Agro: Vraag subsidie ‘Behoud grasland’ aan vanaf 15 juli
De aanvraagperiode voor de subsidie ‘Behoud grasland areaal’ is verschoven. Je kunt deze nu aanvragen van 15 juli t/m 26 augustus.
Lees verder
arrow right
Agro: Enkele keuzes bij eco-activiteit ‘Weidegang’
Na de GO-periode zijn aanpassingen aan je eco-activiteiten niet mogelijk. Bij 'Weidegang' zijn er echter twee uitzonderingen. Bovendien is recentelijk bepaald dat je uiterlijk op 15 juni moet beginnen met weiden.
Lees verder
arrow right
Agro: Vestigingssteun Jonge landbouwer vanaf 3 juni
Ben je jonge landbouwer? Dan zul je vrijwel zeker gehoord hebben van de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. Deze kun je vanaf 3 juni aanvragen. Uiteraard moet jouw wel aan de voorwaarden voldoen.
Lees verder
arrow right