4 juni 2024

Agro: Vraag subsidie ‘Behoud grasland’ aan vanaf 15 juli

De aanvraagperiode voor de subsidie ‘Behoud grasland areaal’ is verschoven. Je kunt deze nu aanvragen van 15 juli t/m 26 augustus.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor derogatiebedrijven. En voor bedrijven die geen derogatie meer kunnen aanvragen, omdat alle percelen in een gebied liggen waarvoor de derogatienorm niet meer geldt.

Hoogte subsidiebedrag

Eerder heeft de minister aangegeven de subsidie voor 2024 te willen verhogen naar € 50/ha voor iedere 10 kg dat de norm wordt afgebouwd t.o.v. de oorspronkelijke norm (250 kg of 230 kg in 2022). Of de verhoging daadwerkelijke doorgaat wordt voor 15 juli besloten.

Percelen zonder derogatienorm

Heb je percelen waarvoor geen derogatienorm meer geldt, dan is de maximale afbouw van toepassing. Voor ‘250-gebieden’ is de afbouw 80 kg/ha en voor ‘230-gebieden’ is dit 60 kg/ha.

De-minimissteun

De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 per bedrijf in 3 jaar. Dit heeft te maken met het de-minimis-plafond. Hierbij moet je rekening houden met de subsidie ‘Behoud grasland’ van afgelopen jaar en met andere subsidies die onder de de-minimisregeling vallen. Met de nieuw voorgestelde bedragen loop je veel eerder tegen deze grens aan.

Voorwaarden subsidie

Om subsidie te ontvangen moet je in 2024 een derogatievergunning hebben en voldoen aan alle derogatievoorwaarden. Daarnaast moet je in 2023 derogatie hebben gehad.

Geen derogatie in 2023? Soms toch subsidie!

Heb je in 2023 geen derogatie aangevraagd omdat voor een (groot) deel van jouw percelen geen derogatienorm meer geldt? Dan kun je toch voor subsidie in aanmerking komen als je:

  • In 2024 een derogatievergunning heeft.
  • In 2021 en 2022 derogatie had.
  • In 2023 tenminste 80% grasland had.

Alle percelen zonder derogatienorm

Liggen al jouw percelen in een gebied zonder derogatienorm? Dan kun je voor subsidie in aanmerking komen als je:

  • In 2021 of 2022 derogatie had.
  • In 2023 derogatie had of, als dat toen (deels) ook niet mogelijk was, tenminste 80% grasland.
  • In 2024 tenminste 80% grasland heeft.

Alle aanvragers krijgen subsidie

Je ontvangt subsidie als je aan de voorwaarden voldoet. Is het budget ontoereikend, dan wordt de subsidie naar rato verdeeld.

Tip!

Vraag de subsidie aan vanaf 15 juli. Heb je vragen? Informeer dan bij jouw adviseur.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: Wijzigingen eco-activiteiten tijdig doorgeven
Binnen de eco-regeling ben je verplicht om jouw eco-activiteiten ‘actueel’ te houden. Dit betekent dat je wijzigingen tijdig door moet geven aan RVO.
Lees verder
arrow right
Agro: Verhoging en verlenging Lbv(+)
De budgetten voor de opkoopregelingen Lbv en Lbv+ zijn bijna verdubbeld. Bovendien is de aanvraagperiode voor Lbv+ verlengd. Daarnaast zijn er extra maatregelen aangekondigd.
Lees verder
arrow right
Agro: Voorwaarde eco-activiteit ‘Groene braak’
Heb je gekozen voor de eco-activiteit ‘Groene braak’? Dan moet je ook gedurende de rest van het jaar rekening houden met de voorwaarden.
Lees verder
arrow right
Agro: Bevestiging uitspraak fosfaatrechten en pacht
De Hoge raad heeft een eerdere uitspraak over fosfaatrechten bij einde pacht bevestigd. Hierdoor is meer ‘zekerheid’ gekomen over de verdeling van de fosfaatrechten en een vergoeding hierover bij het beëindigen van een pachtovereenkomst.
Lees verder
arrow right
Agro: Enkele keuzes bij eco-activiteit ‘Weidegang’
Na de GO-periode zijn aanpassingen aan je eco-activiteiten niet mogelijk. Bij 'Weidegang' zijn er echter twee uitzonderingen. Bovendien is recentelijk bepaald dat je uiterlijk op 15 juni moet beginnen met weiden.
Lees verder
arrow right
Agro: Vestigingssteun Jonge landbouwer vanaf 3 juni
Ben je jonge landbouwer? Dan zul je vrijwel zeker gehoord hebben van de ‘Vestigingssteun Jonge landbouwers’. Deze kun je vanaf 3 juni aanvragen. Uiteraard moet jouw wel aan de voorwaarden voldoen.
Lees verder
arrow right