Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

08 april 2020

Arbeidscontract beëindigen én NOW

Je hebt de NOW-regeling aangevraagd. Kun je dan een arbeidscontract met een werknemer beëindigen? Wat mag wel en wat mag niet?

Waarborgen werkgelegenheid

De NOW, die je vanaf 6 april tot en met 31 mei 2020 kunt aanvragen, beoogt de werkgelegenheid zoveel als mogelijk te waarborgen. De NOW-regeling kent voor jou als werkgever daarom de volgende twee voorwaarden:

  1. Je hebt de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden, én
  2. Je mag gedurende de NOW-regeling geen ontslagaanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen (de a-grond) indienen.

Ontslagaanvraag al ingediend?

Zoals je ziet gaat het bij de tweede voorwaarde om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen (de zogenaamde a-grond) die bij het UWV zijn ingediend. Mocht je al wel ontslagaanvragen hebben ingediend op of na 18 april 2020, dan krijg je van het UWV 5 werkdagen de tijd om deze weer in te trekken.

Meewegen NOW bij ontslagaanvragen

Als voor een werknemer bedrijfseconomisch ontslag wordt aangevraagd, is de subsidieverlaging 50% hoger dan als van diezelfde werknemer het loon niet was doorbetaalt. Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken.

Wanneer kun je een dienstverband wel beëindigen?

In de NOW-regeling wordt alleen gesproken over het indienen van een ontslagaanvraag op grond van bedrijfseconomische redenen. Je mag de arbeidsovereenkomst wel beëindigen – zonder gevolgen voor de NOW-regeling – om onderstaande redenen of situaties:

  • een proeftijdontslag
  • het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • ontslag wegens disfunctioneren, verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsrelatie of een andere redelijke ontslaggrond
  • een beëindiging met wederzijds goedvinden (door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst)

Let op!
Als gevolg van een ontslag zal wel jouw loonsom dalen. Dit kan gevolgen hebben voor de uiteindelijk door jou te ontvangen subsidie. Als er geen nieuwe werknemers bij komen, zullen dan immers minder mensen hoeven te worden doorbetaald, waardoor de te ontvangen tegemoetkoming ook afneemt en er mogelijk zelfs – achteraf – een bedrag moet worden terugbetaald.

Inspanningsverplichting: loonsom gelijk houden

Wel heb je de inspanningsverplichting de loonsom zoveel als mogelijk gelijk te houden. Lukt dat echter niet omdat je vanwege het ontbreken van concreet toekomstperspectief werknemers geen vast contract kunt bieden, dan is er verder geen sanctie aan gekoppeld. Een inspanningsverplichting is immers niet gelijk aan een resultaatsverplichting.

Ontslagaanvraag zonder beroep op de NOW

Bij een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomisch redenen, zonder beroep op de NOW, zal de werkgever aannemelijk moeten maken dat ontslag niet kan worden voorkomen door een beroep op de NOW en waarom niet.

Wil je meer weten over de voorwaarden van de NOW en hoe je deze regeling moet aanvragen? Neem dan contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Esther Kentin- de Neve

Esther Kentin- de Neve

Assistent-accountant

25 tips HRM-beleid

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Belastingadviseur

Belastingadviseur

  • Leeuwarden
  • 32-40 uur per week
  • WO Fiscaal Recht/Fiscale Economie
Accountant Heemstede

Accountant Heemstede

Heb jij als ondernemer hulp nodig bij jouw ondernemerszaken? Onze accountants en adviseurs staan voor je klaar. Niet alleen bij de jaarrekening en advies voor de toekomst, maar ook bij de personele zaken of je eigen pensioen, fiscaliteit, juridisch advies of financieren voor je bedrijf. Wij maken ons sterk voor ondernemers en dat doen wij in elke fase van het ondernemerschap. Meer weten over Omnyacc Heemstede? Lees dan snel verder.
Michel Krediet

Michel Krediet

Registeraccountant