Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

28 april 2022

AWf-premie over 2020 en 2021 

Heb je arbeidsovereenkomsten met meerdere arbeidsomvangen? Dit wordt niet langer gezien als oproepcontract . Hierdoor kun je mogelijk AWf-premie terugvragen over 2020 en 2021. Dat kan als je door toepassing van het oude standpunt te veel premie betaalde.

Gewijzigd standpunt

Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin je met jouw werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand hebt afgesproken, niet langer als een oproepcontract gezien. Dit heeft tot gevolg dat voor deze arbeidsovereenkomst de lage premie AWf kan gelden.

Teruggaaf AWf-premie

Het gewijzigde standpunt gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dat betekent dat je in 2020 of 2021 mogelijk te veel premie betaalde. Je kunt deze premie terugkrijgen.

Let op!

De lage premie AWf geldt alleen als je ook aan de overige voorwaarden hiervoor voldoet. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet zijn afgesloten en schriftelijk moet zijn vastgelegd.

Stappenplan

De te veel betaalde premie AWf kan worden teruggevraagd door een correctie van de aangiften loonheffingen. Op de website van de Belastingdienst is hiervoor een stappenplan gepubliceerd. De correctie moet per aangiftetijdvak gebeuren.

Uitbetaling of verrekening

De Belastingdienst betaalt de te veel betaalde premie aan jou terug of verrekent dit met openstaande belastingschulden. Verrekening met een openstaande belastingschuld waarvoor je bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis kreeg, vindt echter niet plaats. Heb je zulke schulden, dan betaalt de Belastingdienst de teruggaaf premie dus aan jou uit.

Let op!

Het gewijzigde standpunt geldt voor 2020, 2021 en 2022. De Belastingdienst komt later met informatie over hoe je met deze arbeidsovereenkomsten vanaf 2023 moet omgaan en wat voor invloed dat heeft op de AWf-premie.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten

Arbeidsovereenkomsten zijn de basis van de samenwerkingen met jouw medewerkers.
Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Tijdelijke urenuitbreiding en lage AWf-premie

Tijdelijke urenuitbreiding en lage AWf-premie

25-01-2022

De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) bij tijdelijke urenuitbreiding is met terugwerkende kracht gewijzigd. Betekent dit dat je teveel AWf-premie hebt betaald? Dan kun je de teveel betaalde premie terugkrijgen.
Rapportages en dashboarding

Rapportages en dashboarding

Financiële rapportages geven inzicht in jouw financiële situatie en vormen de basis voor strategische beslissingen.
Ondernemingsraad (OR)

Ondernemingsraad (OR)

Door de medezeggenschap en inspraak van medewerkers versterken zij jou bij het ondernemerschap.