Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

17 april 2020

Corona: mogelijk uitbreiding en verruiming steunmaatregelen bedrijven

De Tweede Kamer verzoekt het kabinet om de steunmaatregelen voor bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis uit te breiden of bestaande regelingen te verruimen. Dit werd verzocht via een aantal aangenomen moties tijdens de coronadebatten van donderdag 16 april.

NOW-regeling

De Kamer dringt onder meer aan om de NOW-regeling aan te passen. De regeling vergoedt een deel van de loonkosten bij een omzetverlies van minstens 20%. Volgens de Kamer zou voor concerns niet altijd het verlies aan concernomzet bepalend moeten zijn voor het recht op de NOW-regeling, maar ook het omzetverlies per aparte bv. Daarnaast zou bij het omzetverlies van seizoensbedrijven rekening moeten worden gehouden met hun pieken in de omzet.

Tozo-regeling

De Kamer wil ook de Tozo-regeling (bijstand voor zelfstandig ondernemers) aanpassen. Via deze regeling kunnen ondernemers in financiële moeilijkheden een uitkering op het sociaal minimum krijgen en/of bedrijfskapitaal. Gevraagd wordt om werkzaamheden van vóór maart dit jaar die in maart dit jaar gefactureerd zijn, buiten beschouwing te laten. Dit zou namelijk een verkeerd beeld geven over het geleden inkomensverlies.

Daarnaast wordt speciaal aandacht gevraagd voor flexwerkers. Door diverse oorzaken verliezen ze soms namelijk én hun baan én komen ze niet in aanmerking komen voor de Tozo-regeling.

TOGS-regeling

Verder wil de Kamer ook de TOGS-regeling verruimen. Via deze regeling kunnen getroffen bedrijven in aanmerking komen voor een onbelaste tegemoetkoming van € 4.000. Of een bedrijf hiervoor in aanmerking komt, hangt onder meer af van de SBI-code van de hoofdactiviteit van een bedrijf. De Kamer vraagt te onderzoeken of in bepaalde gevallen ook van de SBI-code van een nevenactiviteit kan worden uitgegaan. Het moet dan wel gaan om gevallen waarbij de nevenactiviteiten aansluiten bij de hoofdactiviteit van het bedrijf.

Uitbreiding verliesverrekening

Bedrijven kunnen verliezen beperkt verrekenen met winsten uit voorgaande en toekomstige jaren. Met name in de vennootschapsbelasting is de verliesverrekening de laatste jaren beperkt. Zo kan een verlies nog maar één jaar achterwaarts worden verrekend. Met het oog op de te verwachten negatieve gevolgen van het coronavirus op de winst van dit jaar, verzoekt de Kamer de mogelijkheden voor verliesverrekening te verruimen. Daarnaast vraagt men het mogelijk te maken de verliezen van dit jaar voor bv's al op basis van een schatting te kunnen verrekenen met de winst van 2019.

Kabinet nu aan zet

Het kabinet is nu aan zet om de inhoud van de moties te onderzoeken en zo mogelijk te vertalen in regelgeving. Het kabinet is niet verplicht een aangenomen motie uit te voeren, maar dit gebeurt meestal wel. Het is dan ook nog niet bekend wanneer de gewijzigde regelingen van kracht zullen worden.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door jou worden gelezen.

Btw-vraagstukken

Btw-vraagstukken

Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën. 
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Gosse Piet van der Veen

Gosse Piet van der Veen

Relatiebeheerder