Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

07 januari 2020 

Hoe zit het met de transitievergoeding?

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht gegaan. Hierdoor zijn de regels rondom transitievergoeding gewijzigd. Weet u welke regels u moet toepassen als uw medewerker rond deze datum ontslag krijgt?

Transitievergoeding

Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder andere te zien als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft.

Wijzigingen 2020

De regels rondom de transitievergoeding zijn per 2020 gewijzigd. Zo is voor de hoogte van de transitievergoeding onder meer niet meer van belang of de betreffende werknemer een 50-plusser is en of de werknemer al dan niet langer dan tien jaar in dienst is. In alle gevallen bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per dienstjaar dan wel een pro rato deel bij een kortere periode.

Let op!

De hoogte van het salaris en het aantal jaren dat een werknemer in dienst is geweest, blijven wel van belang.

Ontslag rond oud en nieuw

Bij ontslag rond de jaarwisseling is van belang te weten welke regels u moet hanteren. De oude regels zijn van toepassing als

  • u als werkgever vóór 1 januari 2020 aan het UWV toestemming vraagt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen;
  • u als werkgever vóór 1 januari 2020 een verzoekschrift indient bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden;
  • de werknemer vóór 1 januari 2020 heeft ingestemd met de opzegging van zijn arbeidsovereenkomst.

Is het bovenstaande niet van toepassing, dan moet u de hoogte van de transitievergoeding dus baseren op de regels zoals die vanaf 1 januari 2020 gelden.

Let op!

Kunt u de transitievergoeding niet in één keer betalen omdat dit uw bedrijfsvoering schaadt, dan kunt u de vergoeding ook in maximaal zes maandtermijnen betalen. Over het nog niet uitgekeerde deel bent u dan wel de wettelijke rente verschuldigd.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding rondom de jaarwisseling? Wij adviseren u graag.

Rick Griffioen

Assistent-accountant

Aftrek hypotheekrente bij echtscheiding

12-06-2020

Lig je in scheiding? Zorg er dan voor dat je goede afspraken maakt over de kosten van de eigen woning en eventuele partneralimentatie. Dit kan je duizenden euro's aan aftrekkosten schelen. 

iMUIS

Met iMUIS heb je overzicht en grip op jouw financiën. 

Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) vanaf 30 juni

29-06-2020

Mkb-ondernemers kunnen van 30 juni 12.00 uur tot 30 oktober 17.00 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. De tegemoetkoming is bedoelt voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis van juni t/m september minstens 30% minder omzet hebben behaald.