Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 september 2021

Hypotheekrenteaftrek bij lening familie of bv

Heb je voor de aankoop van je eigen woning geld geleend bij familie of jouw bv? Vergeet dan niet de rente af te trekken. Als je het vergeet is niet in alle gevallen te herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan.

Lening eigen woning bij familielid of eigen bv

Voor aftrek van rente voor geldleningen voor jouw eigen woning gelden een aantal voorwaarden. Als je geen geld leent van een financiële instelling, maar bijvoorbeeld van een familielid of jouw eigen bv, gelden ook nog aanvullende voorwaarden.

Let op!

Wat zijn die aanvullende voorwaarden? Je moet dan jaarlijks bij jouw aangifte inkomstenbelasting extra gegevens verstrekken, zoals de hoogte van de schuld, de rente, de wijze van aflossing en de gegevens van degene van wie je het geld leende. Verstrek je deze gegevens niet, dan is de rente niet aftrekbaar.

Aftrek rente vergeten

Het komt voor dat belastingplichtigen vergeten rente voor de eigen woning in aftrek te brengen in hun aangifte inkomstenbelasting. Als een belastingplichtige daar binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarop de aftrek betrekking heeft, achter komt, is herstel mogelijk via de weg van zogenaamde ambtshalve vermindering.

De Belastingdienst weigert in het geval van leningen bij een niet-financiële instelling dit herstel echter omdat de benodigde aanvullende gegevens dan niet bij de aangifte zijn verstrekt. Gevolg: de rente is niet aftrekbaar. Een adviseur van de Hoge Raad is echter van mening dat de benodigde aanvullende gegevens in zo’n geval ook na de aangifte inkomstenbelasting nog verstrekt kunnen worden. De adviseur adviseert de Hoge Raad om te oordelen dat herstel toch mogelijk is en de rente in aftrek toe te laten.

Wat kun je doen?

De Hoge Raad moet nog een oordeel uitspreken. In afwachting daarvan lijkt het raadzaam om al een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen in afwachting van dit oordeel. Zeker als je nog rente wil aftrekken voor het jaar 2016, is het verstandig om in 2021 nog een verzoek om ambtshalve vermindering in te dienen. Doe je dit verzoek ná 2021, dan kan de Belastingdienst dit verzoek namelijk alsnog afwijzen omdat dit niet binnen maximale termijn van vijf jaar na afloop van 2016 is ingediend. Mocht de Hoge Raad dan positief oordelen, dan kun je daarop geen beroep meer doen.

Let op!

Zolang nog geen zes weken verstreken zijn na dagtekening van de definitieve aanslag, kun je altijd verzoeken om de rente alsnog in aftrek te brengen. De Belastingdienst staat dit nu al toe, dus hiervoor hoef je niet te wachten op het oordeel van de Hoge Raad.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Vakantiewoning en fiscus 2021

Vakantiewoning en fiscus 2021

15-09-2021

Ben je van plan om een vakantiewoning te kopen in Nederland? Houd er dan rekening mee dat er fiscale regels zijn voor de aankoop en het gebruik hiervan. Je kunt hierbij denken aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting.
Aftrek btw op woning met zonnepanelen?

Aftrek btw op woning met zonnepanelen?

26-07-2021

Heb je zonnepanelen op je woning? Dan is de btw op deze zonnepanelen in beginsel aftrekbaar. Of de btw op de woning zelf door de plaatsing van de zonnepanelen ook aftrekbaar is, is nog maar de vraag oordeelt de Hoge Raad.
Beginnend Assistent-accountant

Beginnend Assistent-accountant

  • Schagen
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
WTZi: verantwoordingsplicht

WTZi: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een WTZi-toelating? Dan ben je vanuit de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet besteedt. 
Basecone

Basecone

Heb jij ook nog een papieren archief en bonnetjes overal? Helemaal niet gek, want zo doen heel veel ondernemers het nog. Het kan alleen overzichtelijker door het creëren van je eigen digitale kantoor! Basecone is de software die jou als ondernemer kan helpen als het gaat om digitale documentverwerking. Basecone herkent facturen automatisch, doet direct een boekingsvoorstel en heeft koppelingen met diverse boekhoudpakketten. Gun jezelf dit gemak en bespaar tijd met Basecone.