Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

22 november 2021

Loonheffing over levensloopregeling 

Beschikken jouw werknemers nog over een tegoed volgens de levensloopregeling? Dan valt dit tegoed op 1 november 2021 vrij. De uitvoerder van de levensloopregeling is verplicht hierover loonheffing in te houden. Daarbij mag geen rekening worden gehouden met de standaardloonheffingskorting.

Levensloopregeling

Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. Werknemers konden tot 1 november echter ook nog over een levenslooptegoed beschikken.

Loon uit arbeid

De waarde van het tegoed wordt in beginsel aangemerkt als loon uit arbeid. Alleen als de werknemer of ex-werknemer 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen

De verandering in het inkomen van degenen die het tegoed krijgen uitbetaald, heeft ook effect op inkomensafhankelijke regelingen, waaronder toeslagen en heffingskortingen. Voor dit effect was al eerder gewaarschuwd, zodat betrokkenen hiermee al rekening kunnen of konden houden.

Middeling

Als door vrijval van het tegoed een forse inkomenswijziging ontstaat, kan ook gebruikt worden gemaakt van de middelingsregeling. Via deze regeling kan het inkomen over drie opvolgende jaren worden belast als ware het in deze jaren gelijkmatig verkregen. Hierdoor wordt de progressie vermindert, waardoor minder belasting hoeft te worden betaald.

Heb je vragen over de vrijval van jouw levenslooptegoed? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Visionplanner

Visionplanner

Met Visionplanner krijg je inzicht hoe jouw organisatie er financieel voor staat.
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Lisenka Dekker

Lisenka Dekker

Assistent-accountant

Belastingheffing en aandelenopties

Belastingheffing en aandelenopties

30-11-2021

Er is gesproken om de belastingheffing over aandelenopties te wijzigen. Dit plan is voorlopig van tafel. Er wordt onderzocht of de regeling enkel aangepast kan worden voor kleinere bedrijven.