Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

16 maart 2023

Mededeling realisatie WBSO 2022 uiterlijk 31 maart indienen

Innovatieve ondernemers die de WBSO voor 2022 hebben aangevraagd en een S&O-verklaring hebben gekregen, moeten uiterlijk 31 maart 2023 de 'mededeling van de realisatie' indienen. Je dient deze in via het aanvraagportaal op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten en in een tegemoetkoming voor de hiermee verband houdende overige kosten.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die zelf minstens 500 uren aan S&O-werkzaamheden besteden, krijgen via de WBSO een vaste aftrek op de winst voor de uren én overige kosten samen.

Let op!
Starters hebben recht op een verhoogde aftrek.

Melding ondernemer met personeel

Ondernemers met personeel moeten het totaal aantal uren melden dat aan speur- en ontwikkelingswerkzaamheden is besteed. Ook als er geen uren zijn gemaakt, moet je dit doorgeven. Voor de overige kosten die hiermee samenhangen, kon je als ondernemer met personeel bij jouw aanvraag kiezen voor een vast bedrag per uur (forfait). Heb je dit niet gedaan, dan moet je nu ook de werkelijke kosten doorgeven.

Tip!
Als dga ben je ook een personeelslid van jouw onderneming. Jouw uren tellen dus ook mee als je speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verricht.

Melding zelfstandig ondernemer zonder personeel

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die een vaste aftrek op de winst claimen, dus de WBSO hebben aangevraagd voor eigen gemaakte uren en kosten, hoeven alleen hun werkelijke uren te melden als ze in 2022 niet aan de minimale 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk zijn toegekomen.

Let op!
Als je gedurende jouw WBSO-traject genoodzaakt bent om jouw bedrijf te beëindigen, ben je verplicht om binnen één maand de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven aan de RVO door te geven.

Boetes

Moet je een mededeling realisatie van jouw WBSO indienen en doe je dit niet voor 1 april 2023, dan ontvang je een boete. Via een herinnering krijg je dan tevens de gelegenheid alsnog een mededeling in te dienen. Doe je dit dan niet, dan gaat de RVO ervan uit dat er geen speur- en ontwikkelingswerkzaamheden zijn verricht en moet je de volledig toegekende tegemoetkoming terugbetalen. Bovendien ontvang je dan nogmaals een boete.

Meer subsidies

Kijk hier voor meer informatie over subsidies! Ons team van subsidie-specialisten helpt je graag verder. 

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

23-03-2023

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.
Paul Smit

Paul Smit

Assistent-accountant