Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

20 augustus 2020

Rekenrente pensioen niet lager dan 4%

Wanneer de rente lager ligt dan 4%, moeten ondernemers bij de opbouw van pensioenverplichtingen nog steeds de toekomstige pensioenschuld berekenen tegen een rente van 4%.

Rekenrente 4%

De zogenaamde rekenrente waarmee een pensioenschuld van een bedrijf moet worden vastgesteld, is wettelijk bepaald op 4%. Dit gold tot 2017 ook voor de dga die een pensioen in de eigen bv opbouwde. De zogenaamde actuariële rente ligt momenteel echter lager.


Correctie

In een zaak die voor het Hof Amsterdam werd uitgevochten, werd door een bv uitgegaan van een rekenrente van 2,288%. Deze lagere rekenrente scheelde de bv een bedrag van ruim € 600.000 op de winst, waardoor er zo’n € 150.000 minder vennootschapsbelasting betaald zou moeten worden.

Hof op basis van wetsgeschiedenis akkoord

Het Hof Amsterdam ging echter akkoord met de verplichting om de rekenrente op 4% te stellen, terwijl de actuariële rente momenteel een stuk lager ligt. Volgens het Hof heeft de wetgever ten tijde van het wetsontwerp deze situatie onder ogen gezien en beslist dat er een rechtvaardiging vanuit een algemeen belang is. Bovendien leidt de hogere rekenrente slechts tot een verschuiving van de hoogte van de winst in de tijd.

Duidelijkheid verschaffen

Ook was het de bedoeling van de wetgever duidelijkheid te verschaffen, omdat uit een uitsluitend op actuariële grondslagen gebaseerde waardering niet zonder meer zou zijn af te leiden wat de in aanmerking te nemen rekenrente dan zou moeten zijn.

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.

Stabiliseren/reorganiseren

Dit is het moment om jouw organisatie een spiegel voor te houden. Samen stellen wij jouw processen scherp voor de volgende stap.

Strategisch visualiseren

Wil jij ook overzicht in één oogopslag? Maak jouw toekomstvisie inzichtelijk door visueel denken, strategisch tekenen en bedrijfskundig advies.

Assistent-account met gevoel voor automatisering

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • opleiding accountancy of bedrijfseconomie