Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

7 juni 2021

RVV Verduurzaming vanaf 1 juli 2021 open

Ben je een verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen? En wil je graag verduurzamen? Let dan op, want de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De regeling biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

Voorbeeld van verduurzamen van sociale huurwoningen is ze aardgasvrij te maken. Je kunt de vermindering verhuurderheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. De verhuurderheffing is een heffing die zich richt op verhuurders van 50 of meer huurwoningen in de gereguleerde sector.

Tip!

Een voorgenomen investering al vóór 1 juli 2019 aangemeld? En is deze inmiddels gerealiseerd? Dan is het mogelijk om deze aan te melden via mijn.rvo.nl.

Heffingsvermindering RVV Verduurzaming 2021

Verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de RVV Verduurzaming 2021. Je kunt dan een bedrag in mindering brengen op de verhuurderheffing. De hoogte van dat bedrag is gebaseerd op verbeteringen in de energieprestaties van sociale huurwoningen. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau voor en na de renovatie. De energielabelklasse van de NTA8800 moet met minimaal drie stappen verbeterd zijn.

Let op!

Krijg je voor de verduurzaming één of meerdere subsidies? Dan komen deze in mindering op de investeringskosten.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet je als verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent een woningcorporatie of particuliere verhuurder
  • Je moet verhuurderheffing betalen
  • De woningen worden verbeterd met tenminste drie stappen in de energielabelklasse van de NTA8800
  • De woningen krijgen allemaal een energielabelklasse B of hoger
  • Een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA8800
  • De renovatiewerkzaamheden zijn binnen drie jaar na de aanvraag afgerond
  • De woningen zijn als gerealiseerde investering aangemeld

Let op!
Het bijhouden van een administratie is nodig voor het verkrijgen van de heffingsvermindering. Deze kan steekproefsgewijs worden aangevraagd of wanneer daarvoor aanleiding is.

Let op!

Betaalde verhuurderheffing is aftrekbaar in de Vennootschapsbelasting. Momenteel loopt er een procedure bij de Hoge Raad over de vraag of de heffingsvermindering de aftrekbare verhuurderheffing verlaagt of niet.

Tot slot

Heb je vragen over Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming)? Wij adviseren je graag. Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Eigen woning 2021

Eigen woning 2021

23-02-2021

Welke fiscale regels voor de eigen woning voor jou van toepassing zijn is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Hoe het zit met de eigenwoninglening, de renteaftrek en versoepelingen vanwege corona omtrent het betalen van je hypotheek? Je leest het in dit artikel. 
Btw terugvragen zonnepanelen vóór 1 juli 2021

Btw terugvragen zonnepanelen vóór 1 juli 2021

04-05-2021

Heb je als particulier zonnepanelen op je huis en de btw nog niet teruggevraagd? Zorg dan dat je vóór 1 juli de btw hebt teruggevraagd. Doe je dat niet, dan loop je het risico de btw niet meer terug te krijgen van de Belastingdienst.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.
Btw bloemist 3 berekeningsmethoden

Btw bloemist 3 berekeningsmethoden

07-06-2021

Maak je als bloemist gebruik van het zogenaamde kasstelsel voor de btw? Let op, want vanaf 1 januari 2021 moet de btw anders berekent worden. Hoe zit dit?