Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

8 juni 2021

Subidie praktijkleren aanvragen 

Bied je als bedrijf een praktijk- of werkleerplaats aan? Dan kom je in aanmerking voor subsidie. Vraag voor 16 september digitaal subsidie aan voor het lopende studiejaar 2020-2021 bij het RVO. 

Begeleiding

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van degenen die een praktijk- of werkleerplaats volgen. Je vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan.

Omvang subsidie

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij overschrijding van het budget wordt de subsidie evenredig over de aanvragers verdeeld.

Geen korting vanwege corona

Het kabinet heeft maatregelen genomen in verband met het coronavirus. Werkgevers kunnen als gevolg hiervan te maken hebben gehad met gedwongen sluiting of met sluiting omdat voortzetting van het bedrijf volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was. Voor werkgevers die hiermee te maken hebben gehad, wordt de subsidie echter niet verminderd.

Extra subsidie

Voor erkende leerbedrijven in de sectoren landbouw, horeca en recreatie die een BBL-leerplek (beroepsbegeleidende leerweg) aanbieden, is extra subsidie beschikbaar.

Hoger veiligheidsniveau vereist

Tot en met 30 juni 2021 kun je de subsidie nog aanvragen met eHerkenning niveau 1 of 2. Vanaf 1 juli 2021 heb je minimaal eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' nodig om in te loggen voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Let op!

Heb je eHerkenning met een lager betrouwbaarheidsniveau of niet de juiste machtiging, dan moet je jouw eHerkenning aanpassen naar een hoger betrouwbaarheidsniveau en de juiste machtiging aanvragen. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer twee weken dus regel dit op tijd.

Uitbetaling subsidie

Binnen 13 weken na 16 september wordt een besluit genomen over de ingediende aanvragen en wordt het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Aan de hand daarvan volgen de individuele beschikkingen. Deze beschikking is direct de vaststelling van de subsidie.

Binnen twee weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvang je het bedrag van de subsidie op jouw bankrekening.

Tot slot

Heb je vragen over de Subsidie praktijkleren? Neem gerust contact met ons op. 

Speciaal voor jou

UITGELICHT

STAP-budget voor scholingskosten in 2022

STAP-budget voor scholingskosten in 2022

20-05-2021

Heb je scholingskosten in 2022? De subsidieregeling STAP-budget start op 1 januari 2022. Tegelijkertijd wordt de huidige fiscale aftrek van scholingsuitgaven afgeschaft. Dit betekent dat je scholingskosten niet meer kunt aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting 2022. Vanaf dan kun je een beroep doen op de nieuwe subsidieregeling.
Derde regeling 'NL leert door'

Derde regeling 'NL leert door'

08-03-2021

Ben je al bekend met de regelingen van 'NL leert door'? Het kabinet wil werknemers ondersteunen in hun kansen op nieuw werk. Sinds 2020 zijn de regelingen van kracht. De derde regeling gaat binnenkort van kracht: 'NL leert door’ met inzet van sectoraal maatwerk.
Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Vaststelling TVL Q2 2021

Vaststelling TVL Q2 2021

18-11-2021

Heb je voor het tweede kwartaal van 2021 TVL aangevraagd? Dan kun je vanaf 29 november een vaststellingsverzoek indienen. Je krijgt hiervan bericht van de RVO.