Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

15 april 2022

Oplossing terugbetalen belastingschuld

Heb je een belastingschuld vanwege corona? Dit kan problemen opleveren. Het kabinet gaat het bedrijfsleven vragen mee te denken over oplossingen voor problemen met belastingschulden vanwege corona. Er is een internetconsultatie gestart, waar geïnteresseerden hun mening kunnen geven.

Belastingschulden

Tijdens de coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost.

Problemen

Diverse branches hebben aangegeven dat niet al hun leden de opgebouwde schuld af kunnen lossen en hebben aangedrongen op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een motie van de Tweede Kamer, waarin deze het kabinet verzoekt om hierover met het bedrijfsleven in contact te treden.

Internetconsultatie

Via de internetconsultatie wordt geïnteresseerden een vragenlijst voorgelegd. Onder meer wordt gevraagd welke knelpunten men denkt te gaan ervaren bij het aflossen en welk mogelijke oplossingen de Belastingdienst zou kunnen bieden. Ook wordt gevraagd naar de solvabiliteit en liquiditeit van de ondernemer die aan de internetconsultatie deelneemt.

Overleg

Het resultaat van de consultatie zal op de site van de internetconsultatie worden gepubliceerd. Daarna zal met het bedrijfsleven, waaronder de horeca, overlegd worden over de uitkomst en over eventueel te nemen maatregelen.

Let op!

Reageren op de internetconsultatie kan tot 9 mei 2022, zie internetconsultatie.nl.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Agro: basispremie in 2023

Agro: basispremie in 2023

08-06-2022

De basispremie blijft vaak interessant. In 2023 is de geschatte basispremie fors lager dan de basis- én vergroeningspremie 2022 (circa: € 340/ha). Daarnaast gelden extra eisen (conditionaliteit). Toch is het vaak financieel aantrekkelijk om deel te nemen.
Overdragen

Overdragen

Begin op tijd met de voorbereidingen want het verkoopklaar maken van jouw onderneming neemt enkele jaren in beslag.
Twinfield

Twinfield

Twinfield is een modern, veilig en bovenal gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma.
Starten

Starten

Als startende ondernemer komt er ontzettend veel op je af waar je niet altijd kennis van hebt. Graag zetten wij samen met jou de eerste stap tot succes!
Jaarrekening & advies

Jaarrekening & advies

Wij helpen je graag bij het opstellen, controleren en beoordelen van de jaarrekening. Maar wij gaan ook next level en kijken samen naar de toekomst!