Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

21 september 2021

Transport: voor vrachtauto's per 2026 kilometerheffing

Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer.

Wetsvoorstel

Een wetsvoorstel tot invoering van de heffing is onlangs ingediend. De Tweede Kamer had hier, ondanks de demissionaire status van het kabinet, op aangedrongen. Door het wetsvoorstel nu al in te dienen kan de wet naar verwachting in de loop van 2026 in werking treden.

Gemiddelde kilometerheffing € 0,15

De gemiddelde kilometerheffing zal ongeveer € 0,15 bedragen. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Inning van de heffing geschiedt via een elektronisch registratiesysteem. Controle op de heffing vindt onder meer plaats via elektronische kentekenherkenning (ANPR).

Stijging kosten wegvervoer

Met de heffing is jaarlijks een bedrag van € 250 miljoen gemoeid. De invoering van de heffing zal de kosten van het wegvervoer naar schatting met 1% tot 3% doen stijgen. Ook worden er jaarlijks twee keer meer verkeersdoden verwacht, doordat vrachtwagens de wegen met een kilometerheffing gaan mijden.

Wie betalen de heffing?

De heffing geldt alleen voor vrachtauto’s die meer dan 3.500 kilo wegen. De heffing is hoger voor zwaardere auto’s. Ook buitenlandse vrachtauto’s zullen de heffing moeten betalen. Wie dit niet doet, kan op een bestuurlijke boete rekenen.

Overleg vervoersector

Er zal de komende tijd nog overlegd worden met de vervoerssector over het wetsvoorstel. Daarbij zal ook gekeken worden naar de invoeringskosten, die nu nog geschat worden op een bedrag van € 400 miljoen.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Mkb in zicht: logistiek

Mkb in zicht: logistiek

31-05-2021

Voor een groot deel van de logistieke branche wordt een vrij snel herstel verwacht. Per saldo zijn de omzet en de winst in het afgelopen jaar weinig veranderd. Echter kenden de binnenvaart, eventlogistiek en horecabevoorrading een zwaar jaar.
Transportsector: internationale verblijfkosten verhoogd

Transportsector: internationale verblijfkosten verhoogd

14-04-2021

Ondernemers in de transportsector die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten aftrekken. Het bedrag is voor 2021 met één euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar en bedraagt € 39,50 per dag.
Meer over de DKTI-transport subsidieregeling

Meer over de DKTI-transport subsidieregeling

22-02-2021

Ben je al bekend met de DKTI-transport regeling? Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) regeling is een nieuwe subsidieregeling voor de inzet van schone vrachtauto’s. De subsidie kan van 23 maart tot 6 april 2021 worden aangevraagd.
Btw-vraagstukken

Btw-vraagstukken

Zit jij met een ingewikkelde btw-kwestie? Onze specialisten behandelen dagelijks btw-vraagstukken en kennen alle ins en outs van de complexe wetgeving. 
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.