Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

1 oktober 2021

Uitstel deadline vaststelling TVL Q1 2021 

Heb je voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aangevraagd? Het aanleveren van de definitieve vaststelling is uitgesteld naar uiterlijk 12 november van dit jaar. Oorspronkelijk was dit 1 oktober.

TVL

De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, minstens 30% omzetverlies geleden hebben. De tegemoetkoming bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 maximaal 85% van de vaste lasten, bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies werd de tegemoetkoming evenredig verminderd.

Schatting

Het omzetverlies werd in eerste instantie gebaseerd op een schatting. Nu de definitieve omzetcijfers bekend zijn, moet de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Ondernemers worden hier per e-mail op geattendeerd.

Terugbetalen

Ondernemers die het omzetverlies te royaal hebben ingeschat, moeten mogelijk een deel van de ontvangen TVL terugbetalen. Waar dit moeilijkheden oplevert, kan een betalingsregeling worden getroffen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Let op!

Ondernemers die € 125.000 of meer TVL aanvragen, moeten extra informatie aanleveren in de vorm van een accountantsproduct en moeten dit direct meesturen bij het indienen van de vaststelling.

Welk accountantsproduct?

Welk accountantsproduct een ondernemer nodig heeft, hangt ervan af of het bedrijf op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als een bedrijf controleplichtig is, heeft men een 'rapport van feitelijke bevindingen' nodig. Is dit niet het geval, dan is een 'samenstellingsverklaring' nodig.

Heb je vragen over de TVL? Neem dan contact met ons op.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

TVL: aanvraagloket Q3

TVL: aanvraagloket Q3

26-08-2021

Heb je als ondernemer in het derde kwartaal van 2021 minstens 30% omzetverlies? Dan kun je vanaf 31 augustus de TVL aanvragen. Aanvragen moet digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).
NOW 1: definitieve aanvraag uiterlijk 31 oktober

NOW 1: definitieve aanvraag uiterlijk 31 oktober

28-09-2021

Heb je een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aangevraagd voor de eerste periode? Zorg dan dat je uiterlijk 31 oktober je definitieve aanvraag indient. Als je dit niet op tijd regelt moet je de ontvangen NOW van de eerste periode terugbetalen.
Nachthoreca krijgt extra steun

Nachthoreca krijgt extra steun

27-09-2021

Door de maatregelen mogen nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, voorlopig na middernacht de deuren nog niet openen. Er is een extra financiële steunmaatregelen getroffen voor deze sector, de VLN.
iMUIS by King

iMUIS by King

Met iMUIS by King heb je overzicht en grip op jouw financiën.