Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

30 januari 2023

Agro: derogatiemaatregelen versneld invoeren

Nederland moet enkele maatregelen uit de derogatiebeschikking van ‘Brussel’ alsnog direct invoeren. Met name de invoering van ‘bufferstroken’ en ‘vanggewassen’ heeft gevolgen voor alle bedrijven. Daarnaast gaat voor meer gebieden de lage derogatienorm gelden.

Verplichte bufferstroken langs waterlopen

Vraag je in 2023 basispremie aan? Dan was je al verplicht om in 2023 rekening te houden met bufferstroken langs waterlopen. Afhankelijk van de soort waterloop is de breedte van de bufferstrook standaard 1, 3 of 5 meter. De bufferstrook mag je niet bemesten en je mag hierop geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

Deze regels gelden nu ook vanuit de mestwet, ook voor niet-derogatiebedrijven..

Wel hetzelfde gewas, geen mestplaatsingsruimte

De bufferstroken mag je waarschijnlijk vanaf dit jaar niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte. Dat is het belangrijkste gevolg van deze wijziging. Het lijkt erop dat je in 2023 op de bufferstrook wel hetzelfde gewas mag telen als de hoofdteelt op het perceel. Van belang voor alle gewassen die al in de grond zitten. Dit staat echter nog niet vast.

Telen vanggewassen in najaar

Het is de bedoeling dat je uiterlijk 1 oktober een vanggewas teelt na jouw hoofdteelt. Dit kan middels onderzaai of inzaai. Zaai je een vanggewas later of helemaal niet in, dan volgt een korting op de stikstofgebruiksnorm van het opvolgende jaar. Sommige gewassen en winterteelten zijn vrijgesteld. De gewassenlijst is helaas nog niet bekend. Deze regels gelden naast de verplichting om een vanggewas te telen na mais in bepaalde gebieden.

Uitbreiding gebieden met lage derogatienorm

Naast de huidige zand- en lössgebieden met een lage derogatienorm gaat de lage derogatienorm ook gelden voor andere ‘nutriënten verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden), ook op klei en veen. Voor 2023 zijn hiervoor de waterschappen Noord-Hollands Noorderkwartier, Delfsland en Brabantse Delta aangewezen.

Het verplichte vanggewas na mais gaat ook gelden voor de klei- en veengronden in gebieden waar de laagste derogatienorm geldt.

Let op!

De impact van bovenstaande maatregelen is per bedrijf verschillend. De wordt o.a. bepaald door uw locatie, wel of geen derogatie en bouwplan.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

25 tips HRM-beleid

25 tips HRM-beleid

25 tips voor een goed HRM-beleid voor jou op een rij
Salarisadministratie

Salarisadministratie

Het voeren van een correcte, tijdige en betrouwbare salarisadministratie kijkt nauw. Salarisadministratie, méér dan een loonstrook.
Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld

23-03-2023

Het box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, dat gepland stond vanaf 2026, gaat waarschijnlijk pas op zijn vroegst per 1 januari 2027 in. Dit heeft staatssecretaris Van Rij gezegd in een interview met NRC. Het traject dat voorafgaat aan de invoering, alsmede de noodzakelijke modernisering van de ict-systemen bij de Belastingdienst zijn volgens hem hier debet aan.
Exact

Exact

Het online boekhoudprogramma waarmee je tijd overhoudt om te ondernemen
Snelstart

Snelstart

SnelStart is een eenvoudig en overzichtelijk boekhoudpakket waarmee je veel tijd bespaart.