Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

28 december 2022

Corrigeren lage AWf-premie?

Als werkgever word je door de Belastingdienst geattendeerd op het herzien van de lage AWf-premie over 2022. Als je jouw werknemers in 2022 meer dan 30% meer uren hebt betaald dan het aantal contracturen voor dit jaar dan moet je de premie herzien. Dit staat bekend als de zogenaamde 30%-herzieningsregeling. Je kunt de premie herzien door de aangiften loonheffingen over 2022 te corrigeren.

Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf)

De AWf kent een lage AWf-premie van 2,7% en een hoge AWf-premie van 7,7% (cijfers 2022). Welke premie je als werkgever betaalt, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat je met jouw werknemer hebt gesloten.

Wanneer lage of hoge AWf-premie?

Je betaalt voor jouw werknemer de lage AWf-premie wanneer de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het gaat om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd,
  • het contract is schriftelijk vastgelegd, én
  • het arbeidscontract is geen oproepcontract.

Let op!

Voldoet het contract niet aan alle voorwaarden, dan betaal je de hoge AWf-premie, tenzij er sprake is van een uitzondering.

Wanneer herzien?

Als dat kan met jouw salarissoftware, mag je de lage AWf-premie ook herzien bij de aangifte loonheffingen over het laatste tijdvak van 2022 (december of 13e vierwekenperiode). Wie de herzieningsberekening pas na de laatste aangifte van het jaar maakt, kan in januari of februari 2023 eerdere aangiften loonheffingen over 2022 corrigeren. Dat kan met zogenoemde losse correcties.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Subsidies

Subsidies

Er zijn ruim 3.000 subsidies in Nederland, alleen zijn nog veel mogelijke subsidies en regelingen onbekend. Maak jij al gebruik van de mogelijkheden?
Raymond Eggink

Raymond Eggink

Salarisadviseur

Wtza: verantwoordingsplicht

Wtza: verantwoordingsplicht

Lever je zorg? En heb je een Wtza-vergunning? Dan ben je vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) verplicht jaarlijks verantwoording af te leggen aan de overheidsinstantie CIBG over de manier waarop je het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet en/of VWS-subsidie besteedt. 
Kabinet schrapt strafkorting op AOW

Kabinet schrapt strafkorting op AOW

23-03-2023

Het kabinet wil de korting op de AOW schrappen. Mensen die te weinig AOW-premie hebben betaald, krijgen daar niet meer een lagere uitkering voor terug. Deze korting bedraagt 2% per jaar en kan zelfs tot gevolg hebben dat meer op de AOW gekort wordt dan er aan premie verschuldigd was.
Corona update | oktober 2020

Corona update | oktober 2020

Om bedrijven te ondersteunen die door de coronacrisis worden getroffen komt het kabinet opnieuw met steunmaatregelen. De nieuwe steunmaatregelen komen boven op de al bestaande regelingen en betreffen vooral de uitbreiding van de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten). In december van dit jaar wordt opnieuw overlegd over het steunpakket. Je leest alle nieuwe steunmaatregelen in de onderstaande blokken. Het is een handig naslagwerk voor jou als ondernemer. Zo blijf je op de hoogte van de laatste actualiteiten. Vragen? Neem gerust contact met ons op.