Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

12 april 2022

Nieuwe opzegverboden vanaf 1 augustus 2022

Werkgevers moeten vanaf 1 augustus 2022 rekening houden met een aantal nieuwe opzegverboden. Deze opzegverboden beschermen de werknemersrechten die ontstaan door een Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Wetsvoorstel bij Tweede Kamer

Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten.

Uitbreiding rechten werknemers

De EU-richtlijn beschrijft een aantal extra rechten en opzegverboden. De opzegverboden hebben als doel dat u als werkgever de arbeidsovereenkomst niet kunt opzeggen als een werknemer zich beroept op de nieuwe rechten. Deze nieuwe rechten hebben te maken met onder meer het studiekostenbeding, het nevenwerkzaamhedenbeding, het recht op voorspelbare arbeid en een informatieplicht van de werkgever.

1. Verbod studiekostenbeding voor noodzakelijke opleidingen

Er kan geen studiekostenbeding meer worden overeengekomen voor studiekosten die gemaakt worden voor de noodzakelijke uitoefening van de functie (en die door de wet of cao worden voorgeschreven). Die scholing moet kosteloos aan de werknemer worden aangeboden en moet indien mogelijk plaatsvinden onder werktijd.

2. Beperking verbod op nevenwerkzaamheden

Het nevenwerkzaamhedenbeding is op dit moment niet wettelijk geregeld. In het nieuwe wetsvoorstel wordt een verbod op nevenwerkzaamheden aan belangrijke beperkingen onderworpen. Een verbod op nevenwerkzaamheden zal niet meer rechtsgeldig kunnen worden bedongen. Uitzonderingen zijn beperkt en alleen op grond van objectieve redenen.

3. Verzoek voorspelbare arbeid

De werknemer mag een schriftelijk verzoek indienen om werk met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden als de werknemer op het moment van aanpassing van de arbeidsvoorwaarden minstens 26 weken in dienst is. Heb je tien werknemers of meer in dienst, dan moet je binnen een maand op dit verzoek reageren; heb je minder werknemers, dan binnen drie maanden. Als je niet op tijd schriftelijk en gemotiveerd reageert, mag de werknemer dit opeisen.

4. Uitbreiding van informatieplicht

Extra informatie zal moeten worden verstrekt aan werknemers over de eventuele uitzendconstructie, over de eventuele proeftijd, over het scholingsrecht en het verschaffen van aanvullende informatie over regels en procedures bij ontslag.

Let op!

Het wetsvoorstel moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Opzegtermijn langdurig arbeidsongeschikte werknemer

Opzegtermijn langdurig arbeidsongeschikte werknemer

26-04-2021

Hoe zit het met het opzeggen van een contract van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Het is van belang om het contract correct op te zeggen. Houd hierbij rekening met de opzegtermijn. Als je dit niet goed in acht neemt dan moet je alsnog het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn vergoeden. Ook al is geen sprake meer van een loondoorbetalingsverplichting.
Valt het opzegtermijn ook onder de transitievergoeding?

Valt het opzegtermijn ook onder de transitievergoeding?

26-10-2020

Wil jij het contract van een werknemer beëindigen? Kijk dan goed naar het opzegtermijn in het arbeidscontract. Dit is van belang voor het berekenen van de transitievergoeding.
Afschaffing opbouw fiscale oudedagsreserve vanaf 2023

Afschaffing opbouw fiscale oudedagsreserve vanaf 2023

09-06-2022

In de Voorjaarsnota is voorgesteld de FOR, fiscale oudedagsreserve, af te schaffen. Dit betekent dat er vanaf 2023 geen FOR meer opgebouwd zou kunnen worden.
JIJ!

JIJ!

Belastingadviseur

Accountant

Accountant

  • Zwaagdijk
  • 32-40 uur
  • AA/RA opleiding
Chantal Salm

Chantal Salm

Administratief medewerker