Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

9 mei 2022

Subsidie COZO wordt hervat

Ben je al bekend met de subsidieregeling voor banen in de zorg? De Coronabanen in de Zorg (COZO) regeling wordt weer hervat. Wel worden de voorwaarden voor de subsidie aangescherpt. Naar verwachting worden deze voorwaarden eind juni 2022 gepubliceerd en kan er vanaf dan weer aanspraak op de subsidie worden gemaakt.

Coronabanen in de Zorg (COZO)

De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Door de subsidie wordt enerzijds de zorg ontlast, terwijl er anderzijds banen ontstaan voor mensen die momenteel in sectoren werken of werkten waar, door corona, tijdelijk minder werk is of was.

Wat valt onder de coronabanen?

De banen waarop de subsidie betrekking heeft betreffen bijvoorbeeld gastvrouwen, zorgassistenten, ADL–ondersteuner, welzijnsassistent of ondersteuner veiligheid.

Fraude

De subsidieregeling voor banen in de zorg is tijdelijk stilgelegd vanwege vermoedens van fraude. Deze vermoedens worden nog onderzocht, maar inmiddels is al wel besloten dat de voorwaarden van de regeling worden aangescherpt.

Voorwaarden aangescherpt

De aangescherpte voorwaarden betekenen dat zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit en dat niet direct het hele subsidiebedrag als voorschot wordt uitgekeerd. Verder moeten detacheerders lid zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk. Ook worden alle aanvragen gecontroleerd en kunnen nadere stukken ter controle van de aanvraag worden opgevraagd.

Volledige loonkosten plus opslag

De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. Zorgorganisaties kunnen met de verlenging van COZO voor 2022 aanspraak maken op subsidie voor coronabanen voor de periode tussen 1 januari 2022 en 30 juni 2022.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden

Door het opstellen van huwelijkse voorwaarden beperk je de financiële risico’s voor jouw onderneming.
Unit4

Unit4

Met Unit4 Multivers online heb je jouw financiën altijd onder controle.
Financiële administratie

Financiële administratie

Het digitaliseren van jouw financiële administratie levert inzicht en tijd op. Wil jij ook 24/7 inzicht in jouw cijfers? Wij helpen je graag.
Voorwaarde woonplaats in Nederland bij TOZO onrechtmatig

Voorwaarde woonplaats in Nederland bij TOZO onrechtmatig

18-05-2022

Heb je tijdens de coronacrisis een beroep gedaan op de TOZO-regeling (Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)? Voorwaarde hiervoor was dat een ondernemer met een bedrijf in Nederland, ook in Nederland woonde. Volgens de rechter is deze voorwaarde onrechtmatig.
Nmbrs

Nmbrs

Nmbrs is een softwarepakket dat digitaal ondersteuning biedt op het gebied van HRM en salarisadministratie.