Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

24 oktober 2022

Verlenging definitieve vaststelling TVL voor starters 

Heb je als starter de TVL aangevraagd voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022? Dan krijg je meer tijd om de definitieve vaststelling van de TVL, de zogenaamde Startersregeling, aan te vragen. De deadline is verlengd van 1 december 2022 naar 1 februari 2023.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. Voor starters gold een speciale TVL-subsidie. Deze was bedoeld voor bedrijven die na 30 juni 2020 en uiterlijk 30 september 2021 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Voorschot

De TVL is destijds uitbetaald als voorschot op basis van het verwachte omzetverlies. Pas als het definitieve omzetverlies bekend is, moeten ondernemers de definitieve vaststelling van de TVL aanvragen. Voor bovengenoemde periodes moet dit dus uiterlijk op 1 februari 2023, 23:59 uur.

Verrekening

Het kan dus zijn dat een starter op basis van deze definitieve berekening recht heeft op meer TVL. Het kan ook zo zijn dat er destijds te veel is voorgeschoten en de starter (een gedeelte) moet terugbetalen.

Let op!

Over de subsidie die je ontvangt uit de Startersregeling Q4 2021 en Q1 2022 moet je inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. Deze subsidies moet je dus opgeven bij de Belastingdienst. Dit geldt niet voor eerdere TVL-regelingen.

Eerder indienen onmogelijk

Volgens het Ministerie van Economische Zaken is voor de verlenging van de deadline gekozen omdat veel starters de definitieve cijfers niet op tijd zouden kunnen aanleveren. De subsidie zou dan ambtshalve moeten worden vastgesteld, wat veel meer uitvoeringstechnische problemen oplevert.

Speciaal voor jou

UITGELICHT

Relatiebeheerder

Relatiebeheerder

  • Heerhugowaard
  • 32-40 uur
  • HBO-BE/Accountancy
Inkomens- en verzuimverzekering

Inkomens- en verzuimverzekering

Als ondernemer kun je niet alle risico’s zelf dragen. Het verzuimrisico is daar een mooi voorbeeld van.
Richard Zaagemans

Richard Zaagemans

Pensioen- en Inkomensadviseur

Alain van Biessum

Alain van Biessum

Relatiebeheerder