Sterk! voor ondernemers
Echt alles onder één dak
Sinds 1930
7.000 klanten gingen je voor

09 april 2020

Corona: steun voor de dga

Het kabinet komt door het coronavirus getroffen bedrijven met talloze maatregelen tegemoet in de kosten. Welke zijn ook op de dga van toepassing?

NOW

De NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming tot maximaal 90% van de loonkosten. Het salaris van de dga behoort hier alleen toe als de dga verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Houd er verder rekening mee dat ook voor jou als dga het maximumloon waarvoor een tegemoetkoming kan worden verkregen, bepaald is op € 9.538 per maand. In dit nieuwsartikel vind je meer informatie over de NOW.

Tozo

Zelfstandige ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis kunnen via hun gemeente ondersteuning aanvragen voor een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Het inkomen wordt dan aangevuld tot aan het bestaansminimum.

Ondernemers moeten, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen, aan een aantal voorwaarden voldoen. Ook als dga moet je minimaal 1.225 uren in het bedrijf werkzaam zijn.
Tevens lijkt ook te gelden dat jij, alleen of samen met de mogelijk andere in de bv werkzame directeuren, ten minste 50% van de aandelen moet bezitten. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij je direct. 

Tegemoetkoming schade € 4.000

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, zoals de horeca, kunnen een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. Bedrijven moeten voldoet aan verschillende voorwaarden, zoals een juiste SBI-code. De regeling staat daarmee dus ook open voor bv's die aan de voorwaarden voldoen. 

Uitstel van betaling belastingen

Bedrijven kunnen online uitstel van betaling aanvragen voor tal van belastingen, onder meer voor de loonheffing en inkomstenbelasting. Dit betekent dat een bv uitstel van betaling voor de loonheffing van de dga kan aanvragen en je als dga zelf voor de door jou te betalen inkomstenbelasting. Laatste nieuws over belastinguitstel vind je hier.

Gebruikelijk loon dga

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van jouw bv, kun je als dga gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt u het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen. U kunt vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon dus achteraf bepalen, aangezien de gevolgen van de crisis dan duidelijker zijn. U mag al genoten loon niet met terugwerkende kracht verlagen. U kunt een en ander ook aanpassen in uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en Zvw.

Let op!
Verlaag jouw gebruikelijk loon altijd in overleg met jouw vaste contactpersoon.

Verlaging invorderings- en belastingrente

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn voor belastingen, wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden, dus ook voor die van de dga. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De Belastingdienst berekent belastingrente als je bijvoorbeeld te laat bent met het doen van jouw aangifte.

Dga medische sector

Ben je als dga werkzaam in de medische sector, dan kan jouw onderneming wegens omzetverlies een beroep doen op ondersteuning vanuit de zorgverzekeraars. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op basis van het verlies aan vergoede omzet. Naar verwachting zal dit zo'n 60 à 85% zijn van de omzet die normaal gesproken vergoed wordt. De hulp is bestemd voor alle zorg die onder de basis- en aanvullende zorgverzekering geleverd wordt, met uitsluiting van opticiens en ongecontracteerde audiciens. In ons nieuwsartikel 'corona: financiële hulp voor zorgverleners' lees je meer.

Ziet u als dga door de bomen het bos niet meer, of wilt u meer weten over een specifieke regeling? Wij adviseren u graag. Neem hiervoor contact met ons op.

Disclaimer

Omnyacc doet haar best om de informatie volledig te laten zijn. Echter, de ontwikkelingen en aanpassingen volgen elkaar in snel tempo op. De corona maatregelen zijn bijzondere maatregelen in een bijzondere tijd en de Rijksoverheid speelt in op wijzigingen in de omstandigheden en verbeteringen en aanvullingen van de regelingen. Onze nieuwsberichten kunnen om die reden niet meer up to date zijn op het moment dat deze door u worden gelezen.

Strategisch personeelsbeleid

Strategisch personeelsbeleid

Breng jouw personeelswensen in kaart met strategisch personeelsbeleid. Dit helpt om zo effectief mogelijk gebruik te maken van de talenten van jouw personeel.
Doorlopende machtiging SBA en VIA

Doorlopende machtiging SBA en VIA

Jaarlijks verzorgen wij de aangiften voor jou. Dit proces kan steeds efficiënter met de Serviceberichten Aanslag (SBA) en de vooraf ingevulde aangifte (VIA). Elk jaar vroegen wij deze gegevens opnieuw op. Nu kun je voor deze zaken werken met een doorlopende machtiging.
Gerard de Graaf

Gerard de Graaf

Accountant Administratieconsulent

Huurders van een onroerende zaak mét BTW opgelet!

Huurders van een onroerende zaak mét BTW opgelet!

17-01-2022

Heb jij een onroerende zaak gehuurd in 2021 mét btw? Let op! Huurders moeten uiterlijk 28 januari 2022 een melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst.
Filippus Akkerman

Filippus Akkerman

Agrarisch bedrijfsadviseur